#diễn tập KVPT

6 kết quả

Nghệ An khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017

Nghệ An khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017

(Baonghean.vn) - Sáng 9/8, tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh.