Điều không thể không nói...

(Baonghean) - Những sai phạm "động trời" xẩy ra ở Thanh Sơn (Thanh Chương) đã được phơi bày trước công luận. Một phần không nhỏ các sai phạm cùng với những đối tượng liên quan trực tiếp cũng đã được huyện Thanh Chương chỉ ra. Theo lý giải của nhiều cán bộ cơ sở thì cái gốc là do những cán bộ chủ chốt nắm giữ "kinh tài" yếu kém trong công tác quản lý, xuống cấp về đạo đức nên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn xâm tiêu công quỹ và chế độ của cán bộ công chức... Với một số lãnh đạo cấp trên cơ sở, thì nguyên nhân là do xã mới thành lập, nhiều khó khăn chất chồng, nhất là công tác cán bộ.

Những nguyên nhân được chỉ ra đều đúng nhưng chưa đủ. Thanh Sơn được thành lập đã 4 năm, được hoàn thiện đủ đầy một hệ thống chính trị cấp xã. Đó là một Đảng bộ gồm 20

chi bộ với trên 200 đảng viên. Đó là HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể như phụ nữ, thanh niên, công đoàn... Thậm chí, có một Thường vụ Huyện ủy được giao nhiệm vụ phụ trách thường xuyên theo dõi, đôn đốc chỉ đạo và có sự hướng dẫn giúp đỡ của các ban, ngành cấp huyện. Nếu hệ thống chính trị ở Thanh Sơn hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát... thì làm sao ông Chủ tịch UBND xã dám bưng bít hoàn toàn các vấn đề liên quan về tài chính?

Nếu tổ chức công đoàn dám lên tiếng, đấu tranh mạnh mẽ, làm sao chế độ của các cán bộ, công chức nơi đây bị xâm phạm? Theo nguyên tắc, hàng năm các cơ quan, đơn vị đều thực hiện công tác báo cáo tài chính (chắc chắn điều này Thanh Sơn không ngoại lệ), nếu những cán bộ huyện Thanh Chương kiểm tra sát sao thì liệu sai phạm tài chính ở đây có tồn tại, kéo dài những 4 năm có lẻ?

Và nữa, nếu cá nhân đồng chí Thường vụ Huyện ủy được giao phụ trách Thanh Sơn bám sát cơ sở, cập nhật kịp thời các diễn biến để báo cáo Thường trực Huyện ủy tìm hướng xử lý thì liệu hệ thống chính trị ở Thanh Sơn có yếu kém đến như vậy?


Nhật Lân