Đình Võ Liệt - một dấu ấn lịch sử

(Baonghean.vn) - Đình Võ Liệt thuộc xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, là di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật độc đáo, là nơi vinh danh tôn thờ đạo học, đồng thời là nơi chứng kiến sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.

 
Văn Lý
 
 Đài Thanh Chương