Đô Lương giảm 154 khối, xóm sau khi hoàn thành sáp nhập

(Baonghean.vn) -Từ việc giảm được 154 khối, xóm, các khoản chi cho cán bộ khối, xóm cũng giảm theo xấp xỉ 14 tỷ đồng/năm.

Tổng hợp theo số liệu thống kê của UBND huyện Đô Lương, hiện nay trên địa bàn huyện có 368 khối, xóm, số khối, xóm giữ nguyên không sáp nhập là 21. Tổng số khối, xóm thực hiện sáp nhập là 347 khối, xóm, số khối, xóm sẽ còn lại sau sáp nhập 193. Như vậy, sau khi sáp nhập các khối, xóm sẽ giảm được 154 khối, xóm.

Một góc vùng nông thôn Đô Lương. Ảnh minh họa: Ngọc Phương
Trước khi sáp nhập, UBND các xã, thị tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri, hoặc đại diện gia đình trong khu vực sáp nhập xóm, khối; tổng hợp ý kiến và lập biên bản lấy ý kiến, trình lên kỳ họp HĐND xã. UBND huyện Đô Lương đã giao cho xã, thị trấn có khối, xóm, sáp nhập thực hiện xong quy trình và gửi hồ sơ về UBND huyện trước ngày 30/4/2019.
Ngoài lợi ích về phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với sự đổi mới, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong quản lý hành chính, phát triển sản xuất, việc sáp nhập xóm cũng sẽ trực tiếp giảm gánh nặng cho ngân sách. Theo dự ước của Phòng Nội vụ huyện Đô Lương, việc sáp nhập sẽ giúp giảm được 14 tỷ đồng/năm việc trả phụ cấp cho cán bộ khối, xóm.
Bản đồ huyện Đô Lương. Ảnh: google.maps

Bảng tổng hợp sáp nhập khối, xóm ở các xã của huyện Đô Lương.