Đô Lương tổ chức lễ truy tặng danh hiệu 'Bà mẹ Việt Nam anh hùng'

(Baonghean.vn) - Sáng 19/4, huyện Đô Lương đã tổ chức trọng thể lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Đợt này huyện Đô Lương được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho các Bà mẹ: Đặng Thị Lý quê ở xã Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Xin quê ở xã Trung Sơn, Thái Thị Dương quê ở xã Mỹ Sơn và Nguyễn Thị Dừa quê ở xã Đông Sơn.

Đây là những Bà mẹ đã cống hiến cho Tổ quốc những người con ưu tú vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Việc phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập - tự do cho dân tộc.

Hữu Hoàn