Đoàn đại biểu Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Sáng 6/12, đoàn đại biểu Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cùng dự lễ viếng có 2.000 đại biểu là các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015.

Đoàn đại biểu chuẩn bị tiến vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính làm lễ trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại lễ viếng, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đã bày tỏ tấm lòng thành kính, tưởng nhớ công lao trời bể của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của toàn thể dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam và là người khởi xướng, dẫn dắt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An - quê hương Bác Hồ muôn vàn kính yêu xúc động tiến vào lăng viếng Người.

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, triển khai chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, kêu gọi toàn dân tộc tích cực thi đua “làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc chóng thành công”.

Gần 70 năm qua, đó luôn là nền tảng và động lực lôi cuốn mọi tầng lớp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần yêu nước, vượt mọi khó khăn, gian khổ.

Sinh thời, Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các phong trào thi đua yêu nước, luôn sâu sát, tích cực động viên, khích lệ và khen thưởng kịp thời những điển hình ưu tú, những tấm gương Anh hùng chiến sỹ thi đua toàn quốc.

Các đại biểu thi đua yêu nước của Nghệ An chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Một số hình ảnh của các đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX trước giờ vào Lăng viếng Bác:

Các đại biểu từ khắp mọi miền đất nước, đại diện cho nhiều thành phần khác nhau tề tựu đông đủ trước giờ vào Lăng viếng Bác.
Những gương mặt tiêu biểu nhất trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015 nghiêm trang xếp hàng chờ vào Lăng viếng Người.
Đoàn đại biểu kiều bào trở về từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới vinh dự được đại diện cho các kiều bào ở nước ngoài về dự Đại hội lần này.

Cảnh Nam - Thu Giang