Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở Yên Thành

Mai Hoa

(Baonghean.vn) - Báo cáo với đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND huyện Yên Thành cho biết, trong 3 năm (2019 - 2021), qua thẩm tra nghị quyết phân bổ dự toán thu - chi ngân sách 39 xã, thị trấn, huyện đã cắt giảm, góp phần tiết kiệm chi ngân sách hơn 30 tỷ đồng.

Tiết kiệm, chống lãng phí trên nhiều nội dung

Yen Thanh toan thu - chi ngan sach cap xa-hinh-anh-1
Sáng 17/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc làm việc tại huyện Yên Thành theo chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc làm việc, qua báo cáo của UBND huyện Yên Thành cho thấy, trong giai đoạn 2016-2021, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được địa phương quán triệt và triển khai thực hiện.

Kết quả trong quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách, tài sản, phương tiện, trang thiết bị được thực hiện theo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động cắt giảm các hoạt động không cần thiết; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản, điều hành công vụ; chủ động phân bổ sử dụng tài chính, lao động, tài sản hợp lý, phù hợp hơn với yêu cầu công việc nhờ đó kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Yen Thanh toan thu - chi ngan sach cap xa-hinh-anh-2
Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành báo cáo với đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Trong 3 năm 2019 - 2021, qua thẩm tra nghị quyết phân bổ dự toán thu - chi ngân sách 39 xã, thị trấn, huyện đã cắt giảm, góp phần tiết kiệm chi ngân sách hơn 30 tỷ đồng.

Trong lĩnh vục đầu tư công, huyện triển khai nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện đúng quy trình thủ tục đầu tư; phân bổ nguồn vốn đầu tư đúng mục đích, ưu tiên trả nợ công trình hoàn thành, dự án chuyển tiếp, các dự án phục vụ mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện.

Tăng cường các biện pháp chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; trong giai đoạn 2016-2021 đã thu nợ thuế được số tiền gần 36 tỷ đồng.

Việc thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên, 40% học phí để làm nguồn cải cách tiền lương theo quy định, 1% chi thường xuyên làm nguồn thi đua khen thưởng theo quy định, trong giai đoạn 2016-2021, toàn huyện đã tiết kiệm được hơn 77 tỷ đồng.

Yen Thanh toan thu - chi ngan sach cap xa-hinh-anh-3
Đại biểu Trần Nhật Minh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Huyện đã hoàn thành việc giao quyền tự chủ 129 đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần tinh giản biên chế, giảm gánh nặng chi thường xuyên cho ngân sách.

Huyện cũng quan tâm thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động lập, thẩm định kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 (cấp tỉnh); lập, thẩm định, phê duyệt, giao, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025; lập, thẩm định, triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Yen Thanh toan thu - chi ngan sach cap xa-hinh-anh-4
Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, thành viên đoàn giám sát quan tâm đến tỷ lệ thực hiện các công trình, dự án có thu hồi đất. Ảnh: Mai Hoa

Trong giai đoạn 2016-2021, qua lập, thẩm định, phê duyệt 1.501 dự án đã cắt giảm được bình quân hơn 16,3 tỷ đồng/năm. Qua công tác đấu thầu hàng năm cắt giảm được bình quân 420 triệu đồng/năm. Qua thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán 769 công trình đã cắt giảm gần 34 tỷ đồng, tỷ lệ cắt giảm chiếm 2,53% so với số chủ đầu tư đề nghị phê duyệt quyết toán.

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn NSNN các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và một số nhiệm vụ, lĩnh vực cụ thể cũng được huyện quan tâm thực hiện.

Yen Thanh toan thu - chi ngan sach cap xa-hinh-anh-5
Đồng chí Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành giải trình, làm rõ các vấn đề đoàn giám sát nêu. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp tục quan tâm tiết kiệm, chống lãng phí

Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện, các thành viên đoàn giám sát đặt ra một số vấn đề băn khoăn. Đó là, giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn huyện triển khai đầu tư hàng nghìn dự án, vấn đề đầu tư trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo phát triển.

Bên cạnh đó, làm rõ các dự án chậm tiến độ, kéo dài; các công trình, dự án có thu hồi đất nhưng chậm đầu tư; có hay không tình trạng “ôm” đất của chủ đầu tư.

Việc sử dụng các nguồn tiết kiệm trong điều hành ngân sách và chi thường xuyên, chi đầu tư như thế nào? Hiệu quả sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế?

Yen Thanh toan thu - chi ngan sach cap xa-hinh-anh-6
Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Vấn đề cũng được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm, huyện Yên Thành là huyên trọng điểm về nông nghiệp, việc tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực này; việc thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp, tránh “được mùa mất giá, được giá mất mùa” như thế nào? Hiệu quả sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao việc triển khai thực hiện các chủ trương, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Yen Thanh toan thu - chi ngan sach cap xa-hinh-anh-7
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát hiệu quả đầu tư dự án thủy lợi. Ảnh: Mai Hoa

Việc xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần gắn chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị và phân công nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách; xác định trọng tâm, trọng điểm, định lượng những việc cần làm, tránh chung chung. Ví dụ như hội họp cắt giảm bao nhiêu phần trăm; cắt giảm khởi công, động thổ bao nhiêu phần trăm, trên cơ sở đó để đánh giá sát thực tế.

Tăng cường, tổ chức điều hành dự toán ngân sách, quản lý ngân sách và tài sản công hiệu quả; chú trọng quản lý, sử dụng nguồn huy động đóng góp của Nhân dân. 

Yen Thanh toan thu - chi ngan sach cap xa-hinh-anh-8
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát dự án nhà máy nước Thọ Thành. Ảnh: Mai Hoa

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng mong muốn huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong cán bộ, công chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

Chú trọng điều hành đầu tư các dự án, công trình có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Quan tâm quản lý cơ sở vật chất và đất đai các tổ chức sau sáp nhập, tránh tình trạng hoang hóa, lãng phí.

Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành...

Yen Thanh toan thu - chi ngan sach cap xa-hinh-anh-9
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc đầu tư xây dựng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới

Pháo

Nhận diện các thủ đoạn để ngăn chặn mua, bán pháo nổ

(Baonghean.vn) - Mới giữa tháng 8, chưa phải là giai đoạn cao điểm, song nhiều đối tượng đã liên hệ tìm mua pháo từ nước ngoài với số lượng lớn rồi sau đó vận chuyển về Việt Nam để chờ thời điểm bán kiếm lời. Nắm bắt các di biến động, nhiều vụ việc đã được lực lượng chức năng theo dõi, triệt phá.
Đại tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn công tác kiểm tra công tác chất lượng công trình hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời. Ảnh: Trọng Kiên

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An hỗ trợ xi măng, đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời cho xã Nậm Giải (Quế Phong)

(Baonghean.vn) - Hôm nay (16/8), đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An do Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến trao tặng xi măng, đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời cho xã Nậm Giải, huyện Quế Phong.
Thông tin nổi bật ngày 16/8

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/8

(Baonghean.vn) - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc tại Nghệ An; Tuyên truyền sâu đậm những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám; UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học mới; Kỳ Sơn khắc phục hậu quả sau mưa lớn cục bộ... là những nội dung đáng chú ý ngày 16/8.
SLNA đang dần lấy lại thế trận sau hai trận thua và hòa. Ảnh tư liệu

Chấn thương, thẻ phạt và sức vượt của người cầm lái

(Baonghean.vn) - Trong một giải đấu bóng đá 2 lượt đi-về kéo dài kiểu maraton như V-League hay bất cứ giải đấu lớn, nhỏ nào khác, việc mất mát, sứt mẻ lực lượng là “một phần của bóng đá”, là điều không thể tránh khỏi. Nguyên do luôn cụ thể là chấn thương, thẻ phạt và tất yếu dẫn đến đội bóng bị thiếu hụt lực lượng, thi đấu không đạt kết quả như mong muốn. Nhưng thực ra vấn đề không chỉ dừng lại ở đó.
Chuyên nghiệp hoá công tác truyền thông công đoàn

Chuyên nghiệp hóa công tác truyền thông công đoàn

(Baonghean.vn) - Những năm gần đây, công tác tuyên truyền của Công đoàn Nghệ An có nhiều đổi mới, tạo nhiều dấu ấn và lan tỏa. Bước trưởng thành đó là thành quả từ sự nhìn nhận đúng đắn, quan tâm đúng mực của những người đứng đầu và nỗ lực hoàn thiện của các cán bộ tuyên giáo Công đoàn.
Trường Đại học Vinh cần nhân rộng các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trường Đại học Vinh cần nhân rộng các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Baonghean.vn) - Tại lễ kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân, 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Trường Đại học Vinh phát huy các kết quả đạt được, tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả trong giữ vững an ninh, trật tự.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc tại Nghệ An

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trao đổi tại cuộc làm việc, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong đồng bào dân tộc thiểu số.
 Trao tặng 45 xe lăn cho người khuyết tật ở huyện Quỳnh Lưu

Trao tặng 45 xe lăn cho người khuyết tật ở huyện Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Ngày 16/8, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật huyện Quỳnh Lưu tổ chức lễ trao tặng xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn. Tham dự có ông Nguyễn Hải Thanh - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh.
Cơ sở nghiên cứu sản xuất tảo xoắn tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu

Sớm đưa Nghệ An trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của cả nước

(Baonghean.vn) - Theo Nghị quyết 26/NQ-TW năm 2013 về phát triển Nghệ An, Trung ương định hướng phát triển Nghệ An thành Trung tâm khoa học công nghệ vùng Bắc Trung Bộ; trong đó, phát triển hệ thống các cơ quan nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ. Đồng thời, thu hút các tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của các bộ, ngành Trung ương về địa bàn. 
chuyển đổi số

Nền tảng lập trình cho giao tiếp

(Baonghean.vn) - Từ lúc nhỏ, chắc hẳn ai cũng quen với những tiếng rao bán hàng từ sáng sớm đến tận khuya. Đó là tiếng rao của chú bán bánh mỳ, dì bán xôi vò hay em bé bán báo. Tiếng rao là một trong những tín hiệu và công cụ giao tiếp kinh doanh thô sơ nhất. Phát triển cao hơn một chút là những phương thức giao tiếp qua thư chào hàng, tờ rơi, hay cuộc gọi điện thoại.

UBND tỉnh yêu cầu các các cơ quan, đơn vị, địa phương cử cán bộ đầu mối chuyên trách tiếp nhận, xử lý thông tin, báo chí, dư luận nêu

UBND tỉnh yêu cầu các các cơ quan, đơn vị, địa phương cử cán bộ đầu mối chuyên trách tiếp nhận, xử lý thông tin, báo chí, dư luận nêu

(Baonghean.vn) - Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công văn gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Cổng Thông tin điện tử Nghệ An về việc tổng hợp, báo cáo, xử lý tình hình thông tin, báo chí, dư luận nêu.
Giữ yên vùng biên Tam Hợp

Giữ yên vùng biên Tam Hợp

(Baonghean.vn) - Nhiều năm trở lại nay, xã biên giới Tam Hợp không chỉ khởi sắc về kinh tế - văn hóa, mà còn là địa bàn ổn định về an ninh, trật tự. Sự bình yên ấy có được là nhờ cấp ủy, chính quyền, các đơn vị vũ trang đã chung tay phối hợp cùng nhân dân trong đảm bảo an ninh, trật tự, nói không với vi phạm pháp luật.