Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở Yên Thành

(Baonghean.vn) - Báo cáo với đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND huyện Yên Thành cho biết, trong 3 năm (2019 - 2021), qua thẩm tra nghị quyết phân bổ dự toán thu - chi ngân sách 39 xã, thị trấn, huyện đã cắt giảm, góp phần tiết kiệm chi ngân sách hơn 30 tỷ đồng.

Tiết kiệm, chống lãng phí trên nhiều nội dung

Yen Thanh toan thu - chi ngan sach cap xa-hinh-anh-1
Sáng 17/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc làm việc tại huyện Yên Thành theo chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc làm việc, qua báo cáo của UBND huyện Yên Thành cho thấy, trong giai đoạn 2016-2021, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được địa phương quán triệt và triển khai thực hiện.

Kết quả trong quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách, tài sản, phương tiện, trang thiết bị được thực hiện theo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động cắt giảm các hoạt động không cần thiết; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản, điều hành công vụ; chủ động phân bổ sử dụng tài chính, lao động, tài sản hợp lý, phù hợp hơn với yêu cầu công việc nhờ đó kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Yen Thanh toan thu - chi ngan sach cap xa-hinh-anh-2
Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành báo cáo với đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Trong 3 năm 2019 - 2021, qua thẩm tra nghị quyết phân bổ dự toán thu - chi ngân sách 39 xã, thị trấn, huyện đã cắt giảm, góp phần tiết kiệm chi ngân sách hơn 30 tỷ đồng.

Trong lĩnh vục đầu tư công, huyện triển khai nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện đúng quy trình thủ tục đầu tư; phân bổ nguồn vốn đầu tư đúng mục đích, ưu tiên trả nợ công trình hoàn thành, dự án chuyển tiếp, các dự án phục vụ mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện.

Tăng cường các biện pháp chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; trong giai đoạn 2016-2021 đã thu nợ thuế được số tiền gần 36 tỷ đồng.

Việc thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên, 40% học phí để làm nguồn cải cách tiền lương theo quy định, 1% chi thường xuyên làm nguồn thi đua khen thưởng theo quy định, trong giai đoạn 2016-2021, toàn huyện đã tiết kiệm được hơn 77 tỷ đồng.

Yen Thanh toan thu - chi ngan sach cap xa-hinh-anh-3
Đại biểu Trần Nhật Minh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Huyện đã hoàn thành việc giao quyền tự chủ 129 đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần tinh giản biên chế, giảm gánh nặng chi thường xuyên cho ngân sách.

Huyện cũng quan tâm thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động lập, thẩm định kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 (cấp tỉnh); lập, thẩm định, phê duyệt, giao, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025; lập, thẩm định, triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Yen Thanh toan thu - chi ngan sach cap xa-hinh-anh-4
Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, thành viên đoàn giám sát quan tâm đến tỷ lệ thực hiện các công trình, dự án có thu hồi đất. Ảnh: Mai Hoa

Trong giai đoạn 2016-2021, qua lập, thẩm định, phê duyệt 1.501 dự án đã cắt giảm được bình quân hơn 16,3 tỷ đồng/năm. Qua công tác đấu thầu hàng năm cắt giảm được bình quân 420 triệu đồng/năm. Qua thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán 769 công trình đã cắt giảm gần 34 tỷ đồng, tỷ lệ cắt giảm chiếm 2,53% so với số chủ đầu tư đề nghị phê duyệt quyết toán.

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn NSNN các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và một số nhiệm vụ, lĩnh vực cụ thể cũng được huyện quan tâm thực hiện.

Yen Thanh toan thu - chi ngan sach cap xa-hinh-anh-5
Đồng chí Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành giải trình, làm rõ các vấn đề đoàn giám sát nêu. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp tục quan tâm tiết kiệm, chống lãng phí

Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện, các thành viên đoàn giám sát đặt ra một số vấn đề băn khoăn. Đó là, giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn huyện triển khai đầu tư hàng nghìn dự án, vấn đề đầu tư trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo phát triển.

Bên cạnh đó, làm rõ các dự án chậm tiến độ, kéo dài; các công trình, dự án có thu hồi đất nhưng chậm đầu tư; có hay không tình trạng “ôm” đất của chủ đầu tư.

Việc sử dụng các nguồn tiết kiệm trong điều hành ngân sách và chi thường xuyên, chi đầu tư như thế nào? Hiệu quả sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế?

Yen Thanh toan thu - chi ngan sach cap xa-hinh-anh-6
Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Vấn đề cũng được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm, huyện Yên Thành là huyên trọng điểm về nông nghiệp, việc tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực này; việc thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp, tránh “được mùa mất giá, được giá mất mùa” như thế nào? Hiệu quả sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao việc triển khai thực hiện các chủ trương, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Yen Thanh toan thu - chi ngan sach cap xa-hinh-anh-7
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát hiệu quả đầu tư dự án thủy lợi. Ảnh: Mai Hoa

Việc xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần gắn chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị và phân công nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách; xác định trọng tâm, trọng điểm, định lượng những việc cần làm, tránh chung chung. Ví dụ như hội họp cắt giảm bao nhiêu phần trăm; cắt giảm khởi công, động thổ bao nhiêu phần trăm, trên cơ sở đó để đánh giá sát thực tế.

Tăng cường, tổ chức điều hành dự toán ngân sách, quản lý ngân sách và tài sản công hiệu quả; chú trọng quản lý, sử dụng nguồn huy động đóng góp của Nhân dân. 

Yen Thanh toan thu - chi ngan sach cap xa-hinh-anh-8
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát dự án nhà máy nước Thọ Thành. Ảnh: Mai Hoa

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng mong muốn huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong cán bộ, công chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

Chú trọng điều hành đầu tư các dự án, công trình có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Quan tâm quản lý cơ sở vật chất và đất đai các tổ chức sau sáp nhập, tránh tình trạng hoang hóa, lãng phí.

Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành...

Yen Thanh toan thu - chi ngan sach cap xa-hinh-anh-9
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc đầu tư xây dựng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới

U20

'Thế hệ vàng' tiếp theo của bóng đá Việt, anh là ai?

(Baonghean.vn) - Sau trận đấu xếp hạng 9/10 với U23 Kyrgyzstan ở Doha Cup 2023, dù đạt được tiến bộ như kỳ vọng hay lặp lại những thất bại muối mặt, U23 Việt Nam cũng sẽ kết thúc chặng “khởi động” đầu tiên với nhiều bài học bất ngờ, đáng nói, đáng bàn.
'Bữa cơm yêu thương' mang sắc xanh tuổi trẻ

'Bữa cơm yêu thương' mang sắc xanh tuổi trẻ

(Baonghean.vn) - Cứ đến cuối tuần, thấy màu áo xanh thanh niên đi chợ mua thực phẩm, người dân xã Liên Thành, huyện Yên Thành lại cho gạo, cho trứng, cho rau... Bởi đã 5 năm nay, các bạn trẻ đã đều đặn làm một việc là nấu “Bữa cơm yêu thương” tặng người già cả, neo đơn.
Bảo hiểm xã hội Nghệ An: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân

Bảo hiểm xã hội Nghệ An: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân

(Baonghean.vn) - Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ thông tin, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
Cựu Tổng thống Chile dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên

Cựu Tổng thống Chile dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 28/3, nhân dịp kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile, đoàn đại biểu Chile do cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet dẫn đầu đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đảo chè Thanh Chương

Những điểm đến hấp dẫn ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Với lịch sử lâu đời, cảnh quan non nước hữu tình, nhiều di tích, danh thắng, huyện Thanh Chương không chỉ nổi tiếng với truyền thống cách mạng, hiếu học, mà còn là điểm đến hấp dẫn của du khách trên hành trình khám phá miền Tây xứ Nghệ.
TIN BUỒN

Tin buồn

(Baonghean.vn) - Thanh tra tỉnh Nghệ An và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Chuyển động từ ‘Chỉ thị xóa nghèo’

Chuyển động từ ‘Chỉ thị xóa nghèo’

(Baonghean.vn) - L.T.S: Bằng việc ban hành Chỉ thị “Cán bộ, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo” trên tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, đảng viên của huyện nghèo miền núi Kỳ Sơn đã tiết kiệm chi tiêu, phát huy khả năng của bản thân để giúp đỡ hàng trăm hộ thoát khỏi đói nghèo.