Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT

(Baonghean.vn) - Buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, thúc đẩy phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 đến nay.
Chiều 19/10, đoàn công tác giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT. 
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phú Hương

Đến nay, nhiều chương trình quốc gia hỗ trợ phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hàng hóa lớn cũng như thực hiện chương trình phát triển KT- XH bền vững của địa phương. Vai trò của đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống, phục vụ phát triển KT-XH và giảm nghèo bền vững ngày càng cao. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo một số kết quả triển khai. Ảnh: Phú Hương

Mặc dù nguồn kinh phí bố trí cho xây dựng và nhân rộng các mô hình, dự án về KHCN còn hạn chế, nhưng đến nay, Nghệ An đã xây dựng được nhiều mô hình, đề tài, dự án KHCN ở địa bàn miền núi khá hiệu quả; đã có nhiều mô hình ứng dụng, chuyển giao KHCN phù hợp điều kiện thực tế và trình độ phát triển của từng vùng miền, địa phương. 

Đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn khu vực miền Tây Nghệ An là hơn 13.341 ha, chiếm trên 50% diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao của toàn tỉnh; chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao phát triển; nhiều xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt chuẩn NTM. 
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thực hiện các chương trình, dự án một cách tập trung, không dàn trải. Ảnh: Phú Hương

Phát biểu tại buổi làm việc, bên cạnh ghi nhận những kết quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Như Khôi cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại như việc nhân rộng mô hình còn hạn chế; quy hoạch để phát triển kinh tế nông nghiệp ở miền núi chưa rõ...Các vùng nguyên liệu tập trung ở miền núi đang bị giảm khá mạnh; liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản còn yếu…

Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở vùng miền Tây Nghệ An chiếm hơn 50% diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh. Ảnh: Phú Hương

Các chương trình cần căn cứ vào chiến lược phát triển và gắn với vai trò chỉ đạo của chính quyền cấp địa phương, nếu không “cán bộ về Vinh dự án cũng về theo”.

Trong lựa  chọn và thực hiện mô hình, cần kiên trì theo định hướng ban đầu một cách hợp lý, chọn sản phẩm tập trung, không dàn trải trên cơ sở lợi thế từng địa phương./.