Đoàn Hải quan vùng III (Lào) làm việc với Cục Hải quan Nghệ An

(Baonghean.vn)- Chiều 10/10, Đoàn công tác Hải quan vùng III, nước CHDCND Lào do đồng chí Phông Sa Văn Phôm Ma Vông, Trưởng Hải quan vùng dẫn đầu có cuộc làm việc với Cục Hải quan Nghệ An.

Tại cuộc làm việc, Cục Hải quan Nghệ An và Hải quan vùng III Lào đánh giá những kết quả đạt được từ khi hai bên ký kết biên bản phối hợp tại Savanakhet, Lào ngày 03/04/2012. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong hoạt động tại cửa khẩu Thanh Thủy – Nậm Phào, mở đường bay quốc tế Vinh – Viêng Chăn.

Toàn cảnh cuộc làm việc
Cục Hải quan Nghệ An và Hải quan vùng III Lào ký kết biên bản phối hợp

Hai bên cũng tìm các giải pháp tiếp tục phối hợp có hiệu quả trong công tác hải quan, tăng thêm tình đoàn kết, hợp tác về mọi mặt. Cục Hải quan Nghệ An và Hải quan vùng III Lào thống nhất ký kết biên bản phối hợp công tác với một số nội dung nổi bật như: tiếp tục giữ mối quan hệ, trao đổi thông tin giữa hai bên; thống nhất chỉ đạo công việc tại cửa khẩu Thanh Thủy – Nậm Phào phát triển hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa qua lại cửa khẩu; phía Hải quan Nghệ An sẽ hỗ trợ làm nhà trạm tại cửa khẩu Thanh Thủy – Nậm Phào, tạo điều kiện cho CBCC Hải quan Lào làm việc. Những nội dung trên được báo cáo với UBND tỉnh, Chính phủ hai bên để xin ý kiến chỉ đạo.

Trà My

Cục Hải quan Nghệ An