Doanh nghiệp có quyền từ chối tiếp các đoàn kiểm tra

Theo quy định tại Pháp lệnh Quản lý thị trườngnăm 2016 thì tổ chức, cá nhân được kiểm tra có quyền từ chối việc kiểm tra nếu có căn cứ cho rằng việc kiểm tra không đúng quy định của Pháp lệnh Quản lý thị trường và pháp luật có liên quan.  

Một số chủ cửa hàng kinh doanh quầy thuốc bán lẻ cho rằng lực lượng Quản lý thị trường chỉ được phép kiểm tra hoạt động kinh doanh dược phẩm khi có sự tham gia của ngành Y tế chủ trì đoàn thanh tra kiểm tra. Tuy nhiên, trên thực tế lực lượng Quản lý thị trường thường xuyên đi kiểm tra các hoạt động kinh doanh dược phẩm trên thị trường. 

 

Vậy, việc lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc như trên có đúng với quy đinh của pháp luật không?

Hình minh họa

Về vấn đề này, Cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

 
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 30 Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016 thì tổ chức, cá nhân được kiểm tra có quyền từ chối việc kiểm tra nếu có căn cứ cho rằng việc kiểm tra không đúng quy định của Pháp lệnh Quản lý thị trường và pháp luật có liên quan.

Thẩm quyền kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường trong lĩnh vực y tế được căn cứ theo các quy định pháp luật sau đây:

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi kiểm tra của Quản lý thị trường theo quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 17 Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016. Trong đó, Điều 17 quy định về phạm vi kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường gồm:

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường. Trong quá trình kiểm tra hàng hóa, nếu phát hiện có vi phạm thì lực lượng Quản lý thị trường được quyền thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

Kiểm tra cơ sở sản xuất đối với lĩnh vực, ngành hàng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương;

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực khác mà lực lượng Quản lý thị trường được Chính phủ giao thẩm quyền kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính.

- Thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường trong lĩnh vực y tế được quy định tại Điều 91 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 cùa Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Như vậy, căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, lực lượng Quản lý thị trường có thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hóa là dược phẩm trên thị trường.

Theo chinhphu.vn