Độc đáo thiết bị tự động chải sạch răng trong 10 giây

Công ty Áo sản xuất thiết bị nhỏ gọn với khả năng chải toàn bộ răng cùng lúc và pin đủ dùng cho 28 lần.

Xem tiếp

Có thể bạn quan tâm