Đổi mới hệ thống chính trị bắt đầu từ công tác cán bộ

(Baonghean)- “Không mạnh dạn đột phá trong công tác cán bộ thì không thể đổi mới hệ thống chính trị”. Đó là lời đồng chí Võ Viết Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Vinh khi nói về mục tiêu của thành phố là chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ trì phường, xã với tiêu chí phải có trình độ đại học chính quy.

Cán bộ phường Hà Huy Tập (thành phố Vinh) trao đổi với đoàn công tác Trung ương và tỉnh về công tác triển khai bầu cử. Ảnh: Mai Hoa

Đội ngũ cán bộ chủ chốt phường, xã của TP. Vinh hiện nay có 141 người (gồm 6 chức danh: bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch UBND và HĐND), trong đó chỉ có 16 người có trình độ đại học chính quy (11,3%). Hầu hết cán bộ chủ chốt phường, xã đều có bằng đại học (cao đẳng và trung cấp chỉ có 5 người) nhưng chủ yếu qua các hình thức đào tạo không chính quy: đại học mở, đại học từ xa, đại học tại chức (tập trung và không tập trung).

Tuổi đời của đội ngũ cán bộ chủ chốt phường, xã đều rất trẻ, hầu hết sinh từ năm 1970 trở về sau,  những cán bộ trẻ nhất sinh từ năm 1984 đến 1988. Với thế hệ cán bộ trẻ như vậy mà không qua đào tạo đại học chính quy thì về lâu dài không theo kịp yêu cầu đổi mới. Bởi vậy, khi xây dựng nghị quyết này, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy đưa ra mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ trì phường, xã với yêu cầu phải có trình độ chuyên môn đại học chính quy. 

Ngày 31/3/2016, Ban chấp hành Đảng bộ TP. Vinh (khóa XXIII) ban hành Nghị quyết số 02 - NQ/Th.U về “Xây dựng hệ thống chính trị phường, xã vững mạnh”. Nghị quyết đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 có trên 50% bí thư, chủ tịch phường, xã có trình độ chuyên môn đại học chính quy. Đây là bước đột phá của thành phố Vinh trong chuẩn hóa cán bộ.

Phó ban Tổ chức Thành ủy Ngô Thị Hường cho biết: Dự thảo nghị quyết lần đầu đưa ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 có từ 60 - 70% cán bộ chủ chốt phường, xã (gồm cả 6 chức danh) có trình độ đại học chính quy. Khi tổ chức hội thảo, một số ý kiến của bí thư đảng ủy các phường, xã cho rằng đề ra chỉ tiêu như vậy là quá cao không thể thực hiện được.

Đường Quang Trung, TP Vinh về đêm. Ảnh Quang Đại Bác


Tiếp thu ý kiến từ cơ sở, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu: phấn đấu đến năm 2025 có trên 50% bí thư, chủ tịch phường, xã có trình độ đại học chính quy. Khi thông qua Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, nghị quyết được thống nhất cao. 

Đồng chí Nguyễn Văn Chỉnh - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy khẳng định: “Không có trình độ đại học chính quy thì đội ngũ cán bộ chủ trì phường, xã không theo kịp yêu cầu đổi mới. Yêu cầu đối với cán bộ phường, xã là phải có năng lực toàn diện, muốn vậy phải qua đào tạo chính quy. Mục tiêu này xuất phát từ yêu cầu ngày càng cao đối với cán bộ cơ sở, nhất là người đứng đầu. Tuy nhiên, bằng đại học chính quy không phải là tất cả. Tiêu chí đại học chính quy phải đi kèm với các tiêu chuẩn khác như: tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc, đạo đức công vụ, trong đó hiệu quả công việc là thước đo cơ bản”.
 
Nghị quyết 02 của Thành ủy thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ thành phố trong việc đổi mới hệ thống chính trị. Nhưng mọi sự đổi mới đều không tránh khỏi những khó khăn ban đầu. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết này, phải giải quyết nhiều vấn đề trong công tác cán bộ, không chỉ nhiệm kỳ này mà trong những nhiệm kỳ tiếp theo. 
 
Để đạt chỉ tiêu đến năm 2025 có 50% bí thư, chủ tịch phường, xã có trình độ đại học chính quy phải chuẩn bị từ bây giờ. Trong số 50 cán bộ chủ trì của 25 phường, xã phải có 25 người có bằng đại học chính quy mới đạt chỉ tiêu đề ra (hiện nay mới có 6 người). Từ nay đến năm 2025 có 16 bí thư, chủ tịch phường, xã sẽ lần lượt nghỉ hưu (đều là đại học tại chức).
Lắp đặt hệ thống điện ngầm tại dự án hạ tầng đô thị Vinh (phường Quán Bàu-TP Vinh)
 
Luân chuyển cán bộ chủ trì phường, xã không có bằng đại học chính quy cũng là một vấn đề khó của thành phố. Từ nay đến hết năm 2025 vẫn còn 26 bí thư, chủ tịch phường, xã là đại học tại chức chưa đến tuổi nghỉ hưu. Khi bố trí cán bộ chủ trì phường, xã là những người có bằng đại học chính quy, những cán bộ chủ trì là đại học tại chức sẽ phải luân chuyển.
 
Để đổi mới hệ thống chính trị cơ sở một cách toàn diện thì TP. Vinh không thể dừng lại ở chỉ tiêu 50% bí thư, chủ tịch phường, xã có trình độ đại học chính quy. Phải hướng tới mục tiêu tất cả cán bộ chủ trì phường, xã đều có trình độ đại học chính quy. Và mục tiêu lâu dài là phải chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt phường, xã (gồm cả 6 chức danh) đều có trình độ đại học chính quy. Có như vậy mới xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực toàn diện, phát huy sức mạnh trong cả hệ thống chính trị.
 
 Bí thư Thành ủy Võ Viết Thanh nhấn mạnh: “Từ nay, về cơ bản thành phố sẽ không đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ chủ trì các phường, xã không phải là đại học chính quy. Phải làm quyết liệt cho đến khi bộ máy của thành phố thực sự tinh giản, gọn nhẹ, hiệu lực; đội ngũ cán bộ của thành phố thực sự có năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới”. 
 
Trần Hồng Cơ