#đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

3 kết quả

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát động ủng hộ xây dựng nhà ở cho người nghèo

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát động ủng hộ xây dựng nhà ở cho người nghèo

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát động, kêu gọi các doanh nghiệp  tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm đối với công tác an sinh xã hội và phấn đấu xây dựng 100 nhà ở cho người nghèo.
Tân Kỳ

Sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo ở Tân Kỳ

(Baonghean) - Những năm qua, các cấp ủy đảng ở Tân Kỳ đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Những giải pháp đã triển khai góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng các cấp trên địa bàn, vun đắp lòng tin của nhân dân.