#đối ứng

6 kết quả

Cử tri sẽ theo dõi, trông chờ kết quả thực hiện những nội dung mà đại biểu nêu tại kỳ họp

Cử tri sẽ theo dõi, trông chờ kết quả thực hiện những nội dung mà đại biểu nêu tại kỳ họp

(Baonghean.vn) - Nhiều cử tri cho rằng, phiên chất vấn, trả lời chất vấn đã giúp người dân hiểu rõ hơn về tình hình thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Cử tri sẽ theo dõi, trông chờ kết quả thực tế, đề nghị các cấp ngành thực hiện sớm nhất các giải pháp đã nêu tại kỳ họp.
Tiểu Dự án đô thị Vinh - hành trình đến đích

Tiểu Dự án đô thị Vinh - hành trình đến đích

(Baonghean) - Với nỗ lực cao, tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 4522/QĐ.UBND-CN về việc phê duyệt Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu Dự án Thành phố Vinh, thực hiện từ vốn vay của Ngân  hàng thế giới - WB và vốn đối ứng.
Tích cực huy động tài chính phát triển hạ tầng

Tích cực huy động tài chính phát triển hạ tầng

(Baonghan) - Để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An lựa chọn một số công trình có sức lan tỏa, tạo đột phá lớn để tập trung đầu tư. Theo đó, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp, nhà đầu tư thì việc đối ứng nguồn vốn cho giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho các sở, ngành, địa phương.