Đồng chí Huỳnh Thanh Điền kiểm tra tiến độ Dự án nhà máy nước Hoàng Mai

(Baongheean.vn) - Ngày 17/11, đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND thị xã Hoàng Mai và chủ đầu tư dự án Nhà máy nước Hoàng Mai.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền kiểm tra hiện trường

Nhà máy nước Hoàng Mai do Công ty TNHH Cấp nước Hoàng Mai, làm chủ đầu tư. Vị trí xây dựng nhà máy thuộc xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai và xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu có diện tích 275 héc ta. Theo qui trình, nguồn nước tại hồ Vực Mấu, qua hệ thống công trình thu và trạm bơm cấp 1, rồi tiếp tục qua bể trộn, bể phản ứng, bể lắng ngang, bể lọc và được khủ trùng bằng Clo, qua bể chứa nước sạch, trạm bơm cấp 2, rồi cung cấp tới người dung bằng hệ thống mạng lưới đường ống sạch.

Ống nước tập kết tại nhà máy

Hiện nay, các sở, ban, ngành cấp tỉnh đang cùng với chủ đầu tư hoàn thiện một số thủ tục cần thiết, bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng đã tiến hành một số công việc cơ bản như đặt đường ống nước tiêu chuẩn quốc tế, thông báo tuyển dụng. Dự kiến sẽ hoàn thiện nhà máy giai đoạn I và chính thức cấp nước vào tháng 3/2016.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến của các đơn vị liên quan, đồng chí Huỳnh Thanh Điền đã yêu cầu chủ đầu tư là Công ty TNHH nhà máy nước Hoàng Mai tiếp tục hoàn thiện các quy trình hồ sơ thủ tục; chuẩn bị sẵn sàng những điều kiện cần thiết về nhân lực, máy móc để đảm bảo cho nhà máy vận hành vào cuối quý I năm 2016. Đối với UBND thị xã Hoàng Mai, cần làm tốt công tác GPMB, tạo mọi điều kiện tốt nhất để chủ đầu tư triển khai dự án. Đồng thời trong kết luận của buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thanh Điền đồng ý dừng nhà máy cấp nước xi măng Tân Thắng, đồng ý cho nhà máy nước Hoàng Mai cung cấp nguồn nước cho nhà máy xi măng Tân Thắng khi nhà máy này đi vào vận hành.

Nguyễn Vân

(Đài TT -TH Hoàng Mai)