Đồng chí Lê Hồng Vinh kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại huyện Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Sáng 22/5, đồng chí Lê Hồng Vinh và đoàn công tác có cuộc kiểm tra công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại huyện Anh Sơn.

Huyện Anh Sơn có 162 điểm bầu cử, đến 10 giờ sáng ngày 22/5 đã có 98% số cử tri hoàn thành xong nghĩa vụ công dân.

Đoàn công tác kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại điểm bầu cử xã Hoa Sơn.

Đoàn công tác đã kiểm tra việc tổ chức bầu cử một số điểm bầu cử ở các xã: Hoa Sơn, Tường Sơn, Lĩnh Sơn, Đỉnh Sơn, Cẩm Sơn,... Tại các nơi đến kiểm tra, các tổ bầu cử đều tổ chức tốt và đảm bảo đúng quy định; an ninh trật tự được bảo đảm.

Đoàn công tác kiểm tra tại điểm bầu cử xã Cẩm Sơn.

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí  Lê Hồng Vinh ghi nhận công tác bầu cử  diễn ra ngiêm túc, đúng quy trình, quy định và các cử tri đi bỏ phiếu với tỷ lệ cao. Đến 10 giờ sáng đã có nhiều điểm bầu cử hoàn thành việc bỏ phiếu với 100% cử tri tham gia như  điểm bầu cử số 4 ở xã Tam Sơn, điểm bầu cử số 4 xã Lĩnh Sơn,...

Đoàn công tác kiểm tra tại điểm bầu cử thôn Hội Lâm, xã Đỉnh Sơn.


Hoài Thu