Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường tiếp tục tái cử Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

(Baonghean.vn)-Chiều 5/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã nghe thông báo kết quả phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 bầu Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thảo luận vào các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Đại hội đã được nghe thông báo kết quả phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 để bầu Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; các đồng chí Nguyễn Quang Tùng và Hoàng Văn Nhiên được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường- Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tặng hoa các đồng chí không tham gia BCH Đảng ủy khóa mới.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu 31 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội tiếp tục thảo luận vào các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội cũng thông qua tổng hợp góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; báo cáo về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự Ban Chấp hành tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ra mắt BCH Đảng bộ Khối CCQ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau 2 ngày làm việc trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, đổi mới, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp với việc xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu cho cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thanh Lê