Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn lưu ý 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 với huyện Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại đại hội Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn lưu ý 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đánh giá: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Diễn Châu đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Theo đó, tốc độ giá trị sản xuất tăng bình quân 10,16%; Thu ngân sách trên địa bàn tăng 2,2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tích cực, chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Công nghiệp phát triển khá; thương mại, dịch vụ phát triển đa dạng.

Sản xuất nông nghiệp có những chuyển biến tích cực: Nhiều giống cây, con có năng suất, chất lượng và tiến bộ kỹ thuật được đưa vào sản xuất; hình hành một số vùng chuyên canh tập trung, từng bước gắn sản xuất với tiêu thụ.

Xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh (33/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới); thu nhập của người dân được cải thiện bình quân tăng 1,8 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Lê

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường ngày càng đi vào nền nếp, công tác quy hoạch được chú trọng; hệ thống hạ tầng được củng cố, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Kinh tế biển, kinh tế doanh nghiệp, hợp tác xã, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tiếp tục phát triển.

Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều cố gắng, góp phần tạo sự ổn định, đồng thuận cao trong xã hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Diễn Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao tinh thần kiểm điểm nghiêm túc của các đồng chí trong báo cáo, phát biểu trong thảo luận và đề nghị Đại hội tiếp tục phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó tìm ra giải pháp khắc phục, tạo bước tiến nhanh hơn, vững chắc hơn cho huyện trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Bày tỏ cơ bản đồng tình với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội đề ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  lưu ý với Đảng bộ huyện Diễn Châu trong nhiệm kỳ tới cần tập trung vào 5 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo:

Một là, Tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, trong đó chú trọng phát triển kinh tế biển, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; hình thành các khu đô thị mới. Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư; khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào phát triển công nghiệp, nông nghiệp.

Quan tâm phát triển doanh nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống, hình thành các chuỗi sản phẩm gắn xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa của địa phương. Triển khai thực hiện tốt các chương trình trọng tâm, các đột phá phát triển đã được xác định; sớm đưa huyện về đích nông thôn mới.

Hai là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, tài nguyên biển và các nguồn tài nguyên khác.

Ba là: Quan tâm chăm lo lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế. Phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống, các khu di tích lịch sử - văn hóa để phát triển du lịch. Tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, chủ động phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Thứ tư: Đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh vùng đặc thù, vùng biển. Kiên quyết đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; kiên quyết không để hình thành các điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ động phòng chống thiên tai gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm là: Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; tạo điều kiện để nâng cao năng lực vận động quần chúng, vai trò giám sát, phản biện của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp dân, đối thoại với nhân dân, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Quan tâm công tác phát triển đảng. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc.

Phát triển công nghiệp ở huyện Diễn Châu. Ảnh minh họa: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị, phát huy tinh thần dân chủ, Đại hội tiếp tục đóng góp ý kiến đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh, tập trung thảo luận những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau, góp phần xây dựng các văn kiện trình đại hội Đảng cấp trên có chất lượng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới có bản lĩnh, phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan sáng suốt để bầu những đồng chí đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, có uy tín vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXXI; lựa chọn những đồng chí xứng đáng, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ để bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đề ra được Nghị quyết với những mục tiêu, nhiệm vụ sát thực thể hiện được tính tiến công của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng với bề dày hơn 1390 năm danh xưng Diễn Châu; phát huy truyền thống cách mạng, hiếu học, cần cù, nhạy bén, sáng tạo với quyết tâm chính trị cao, tại Đại hội này, Đảng bộ và nhân dân huyện Diễn Châu sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà.