Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đánh giá cao cách tiếp cận trong quá trình phát triển của Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương đưa vào chương trình để Nghệ An phải là một địa chỉ không chỉ để phối hợp Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, mà còn là địa chỉ để nghiên cứu, tổng kết thực tiễn phát triển góp phần hoàn thiện lý luận đường lối đổi mới của Đảng.

Sáng 25/4, tại TP. Vinh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Trường Giang - Phó Chủ tịch chuyên trách kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng các đồng chí trong đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

TRIỂN KHAI NGHIÊM TÚC, QUYẾT LIỆT, BÀI BẢN, CÓ NHIỀU ĐIỂM SÁNG

Cuộc làm việc nhằm đánh giá công tác triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khóa XIII) về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời xây dựng kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ở các cấp trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về xây dựng trường chính trị chuẩn. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về xây dựng trường chính trị chuẩn. Ảnh: Thành Duy

Về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng chương trình hành động thực hiện toàn diện và xác định thêm 6 đề án trọng điểm; hiện nay đã bàn thông qua 3 đề án và đang chỉ đạo xây dựng 3 đề án trong năm 2022 theo kế hoạch.

Về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cùng với lãnh đạo triển khai toàn diện các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định 5 nhóm chương trình, 21 đề án trọng điểm; đến nay đã bàn, triển khai 15 đề án; đang xây dựng 5 đề án và điều chỉnh 01 đề án. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa và triển khai thêm 15 chương trình, đề án trên các lĩnh vực.

Các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cùng với triển khai chương trình hành động, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai các nội dung lớn như: Xây dựng quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phối hợp các cơ quan Trung ương đề xuất Bộ Chính trị cho chủ trương và trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 36/2001/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Tỉnh cũng đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; thu hút đầu tư, ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; đào tạo nguồn nhân lực và phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc về một số nội dung trong công tác đào tạo cán bộ. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc về một số nội dung trong công tác đào tạo cán bộ. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, mặc dù năm 2021 gặp nhiều khó khăn, nhất là do dịch Covid-19, song kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An vẫn có nhiều điểm sáng, trong đó kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá so với bình quân chung cả nước, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 đạt 6,2%.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm; tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; sắp xếp, tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tập trung chỉ đạo tạo chuyển biến công tác cải cách hành chính. Phát huy tốt hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội vào quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021, các chỉ tiêu đào tạo cao cấp lý luận chính trị thực hiện đạt 100% kế hoạch đăng ký và đảm bảo đúng theo tỷ lệ của Trung ương quy định 1 - 1,2; một số chỉ tiêu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ vượt kế hoạch đăng ký.

Đối với công tác triển khai Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt Trường Chính trị tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện. Hiện nay đã đạt 43/56 chỉ tiêu, 7 chỉ tiêu đang hoàn thành và 6 chỉ tiêu chưa đạt. Theo chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ phê duyệt Đề án xây dựng Trường chính trị chuẩn phê duyệt vào tháng 5/2022.

Đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Chủ tịch chuyên trách kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
 Đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Chủ tịch chuyên trách kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương quan tâm hỗ trợ Nghệ An: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; đặc biệt là việc phối hợp tổ chức các hội thảo. Ủng hộ Nghệ An đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Có hướng dẫn chi tiết để việc áp dụng đồng bộ, thống nhất trong cả nước về xác định trình độ lý luận chính trị theo các văn bản hiện hành; quan tâm, hướng dẫn kịp thời các tiêu chí để Trường Chính trị tỉnh sớm đạt chuẩn mức 1, duy trì và có lộ trình đạt chuẩn mức 2 trong thời gian tiếp theo;...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã báo cáo một số nét mới trong quá trình xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; đồng thời sự đổi mới mạnh mẽ lề lối tác phong làm việc của cả hệ thống chính trị, bắt đầu từ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh quan điểm trong quá trình phát triển của tỉnh là  kiên trì phát triển bền vững, cẩn trọng trong phát triển vùng lõi của thành phố, thị xã; phát triển phải hài hòa với quyền lợi người dân; thực hiện đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào hạ tầng then chốt; tập trung mạnh cho phát triển phía Đông của tỉnh, đồng thời khai thác miền Tây theo hướng tiềm năng đất đai, rừng, dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tập trung xây dựng hệ thống chính trị và đào tạo đội ngũ cán bộ. 

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cá nhân đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Hội đồng Lý luận Trung ương giúp cho Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị; đồng thời ủng hộ đề xuất ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị về Nghệ An gắn với đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù mới. Cùng với đó, Học viện Chính trị Quốc gia và Hội đồng Lý luận Trung ương là nơi tập trung các chuyên gia nên mong muốn thời gian tới giúp tỉnh định hướng, xác định giải pháp để mở ra cơ hội cho tỉnh phát triển thời gian tới. 

NGHỆ AN LÀ ĐỊA CHỈ NGHIÊN CỨU TỔNG KẾT THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN, GÓP PHẦN HOÀN THIỆN LÝ LUẬN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, thời điểm tổ chức cuộc làm việc hết sức có ý nghĩa sau khi đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 cần nhìn lại những khó khăn, thách thức và đặc biệt là tận dụng cơ hội này để bứt phá phát triển trong giai đoạn tới.

Cùng với đó, thời điểm này Nghệ An đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đây cũng là giai đoạn chuẩn bị cho việc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An; đồng thời thực hiện Nghị quyết số 36 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An.

Qua theo dõi cũng như các ý kiến tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao ở nhiệm kỳ này, dù trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do đại dịch Covid-19, song cách thức tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện của tỉnh rất có trọng điểm, trọng tâm, xác thực, cụ thể và đi vào giải pháp, đã tạo ra những kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện “mục tiêu kép”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, trong điều kiện dịch bệnh, tỉnh đã có những chuẩn bị tốt để khi kiểm soát được dịch thì sẵn sàng tạo ra những thay đổi mới như: tập trung thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt quan tâm đến thu hút đầu tư nước ngoài. Theo Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần tiếp tục thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, bởi nếu không thì không tạo ra được hiệu ứng và sự tham gia của nhiều doanh nghiệp.

“Không bằng mọi giá, không sốt ruột nhưng cũng không chậm trễ trong việc thu hút các dự án đầu tư”, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đồng thời lưu ý, thu hút đầu tư nước ngoài là một mũi cần đặc biệt quan tâm, song phải hướng vào công nghệ, vào chất lượng; đồng thời chú ý phát triển nông nghiệp theo tư duy mới.

Đồng chí cũng đánh giá cao cách tiếp cận công việc của tỉnh là hạn chế “giải thích, giải trình” mà tập trung vào “giải pháp, giải quyết”, nghĩa là phải hành động, đi vào cụ thể. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát, tổng kết, từ đó có những bài học cụ thể và đề ra trách nhiệm của người đứng đầu. Mặt khác, đồng chí cũng lưu ý, tỉnh cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai để quy hoạch tốt. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là phát triển bền vững, dựa trên đổi mới sáng tạo và sự đồng thuận của người dân. Nguyên tắc Văn kiện Đại hội XIII là Dân là gốc, Dân tham gia, Dân hưởng lợi và đặc biệt xây dựng Đảng dựa vào Nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao Nghệ An đã có quan điểm tiếp cận bám rất sát định hướng này. 

Đánh giá cao cách tiếp cận trên của Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương đưa vào chương trình để Nghệ An phải là một địa chỉ không chỉ để phối hợp Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, mà còn là địa chỉ để nghiên cứu, tổng kết thực tiễn phát triển góp phần hoàn thiện lý luận đường lối đổi mới của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao đổi với lãnh đạo tỉnh và Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao đổi với lãnh đạo tỉnh và Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Về định hướng cho thời gian tới, đối với kinh tế - xã hội, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị tỉnh tiếp tục nghiên cứu kỹ, quán triệt sâu Văn kiện Đại hội XIII. Trong đó chú ý định hướng phát triển bền vững nhưng phải nhanh. Muốn vậy cần tập trung chú ý đến chuyển đổi số; trên nền tảng khoa học công nghệ, lựa chọn những ngành mà phải hiện đại hóa bằng công nghệ, kể cả các ngành truyền thống. 

Về nông nghiệp, tỉnh cũng phải phát triển nông nghiệp hàng hóa, đặc biệt là thu hút được doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp, để kết nối hộ gia đình, hợp tác xã với thị trường, tăng giá trị nông sản và qua đó nâng cao đời sống người dân. Về công nghiệp cần tiếp tục phát triển theo hướng sạch, bền vững, chế tạo và có giá trị gia tăng.

a
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý tỉnh tiếp tục quan tâm từ cơ sở công tác đẩy mạnh vai trò của người đứng đầu cấp ủy và các tổ chức; đồng thời Nghệ An phải trở thành một địa chỉ tiên phong về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ về tư tưởng, đạo đức, tổ chức, trong đó trọng tâm là chất lượng công tác cán bộ; phải có kế hoạch đào tạo cụ thể cho từng đối tượng. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng tin tưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An sẽ sớm đạt trường chính trị chuẩn.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/2

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An giao ban với các cơ quan, đơn vị trong khối Nội chính; Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ; Nghệ An giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt 95,04%... là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, không để chậm trễ

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, không để chậm trễ

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành, địa phương tập trung rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.  

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/2

(Baonghean.vn) - Các địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, nhận quân năm 2024; UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2023; Doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng đến tháng 6… là những thông tin nổi bật ngày 26/2.
Nghệ An tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch Covid-19 để ứng phó tốt hơn với những vấn đề mới, phức tạp về y tế cộng đồng

Nghệ An tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch Covid-19 để ứng phó tốt hơn với những vấn đề mới, phức tạp về y tế cộng đồng

(Baonghean.vn) - Hội nghị nhằm đúc rút những bài học kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; từ đó thực hiện tốt hơn nhiệm vụ ứng phó với những vấn đề mới, khẩn cấp, phức tạp về y tế cộng đồng; những vấn đề bất trắc trong xã hội có thể nảy sinh. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/2

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Quốc hội dự phát động Tết trồng cây"Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", Lễ khởi động Tháng Thanh niên toàn quốc năm 2024 tại Truông Bồn; Doanh nghiệp tại Nghệ An cần tuyển hơn 30.000 lao động sau Tết… là những thông tin nổi bật ngày 25/2.

Chủ tịch Quốc hội dự phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ', Lễ khởi động Tháng Thanh niên toàn quốc năm 2024 tại Truông Bồn

Chủ tịch Quốc hội dự phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ', Lễ khởi động Tháng Thanh niên toàn quốc năm 2024 tại Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ cả nước; trao ngọn đuốc tiếp lửa cho thế hệ trẻ hôm nay tinh thần nhiệt huyết cống hiến, góp phần xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Nghệ An: Thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06 trong năm 2024

Nghệ An: Thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06 trong năm 2024

(Baonghean.vn) - Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/2

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh yêu cầu tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào Nghệ An; Thị trường đấu giá đất tại Nghệ An sôi động ngay từ đầu năm; Tàu về nghỉ Rằm, mang theo nhiều hải sản có giá trị; 'Đào, phở và piano' tạo cơn sốt vé tại TP. Vinh… Đây là những nội dung đăng trên baonghean.vn.

'Đào, phở và piano' tạo cơn sốt vé tại TP. Vinh

'Đào, phở và piano' tạo cơn sốt vé tại TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Sau một thời gian gây sốt trên mạng xã hội, chiều ngày 24/2, bộ phim 'Đào, phở và piano' đã chính thức có mặt tại TP.Vinh. Ngay trong ngày đầu công chiếu, bộ phim đã tạo ra cơn sốt vé. Rất đông khán giả đã xếp hàng tại quầy để sở hữu những tấm vé thưởng thức bộ phim lịch sử này.

UBND tỉnh yêu cầu tạo điều kiện 'tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất' cho doanh nghiệp đầu tư vào Nghệ An

UBND tỉnh yêu cầu tạo điều kiện 'tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất' cho doanh nghiệp đầu tư vào Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2022, với gần 1 tỷ vốn FDI, Nghệ An đứng thứ 10/63; năm 2023, tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ lần đầu tiên vào “câu lạc bộ hút FDI tỷ đô” với số vốn vượt 1,6 tỷ USD, đứng thứ 8/63. Năm 2024, Nghệ An đặt mục tiêu giữ vững vị trí tốp 10 địa phương cả nước về thu hút FDI.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/2

(Baonghean.vn) - Nghệ An sẽ ban hành quy định về mức thu học phí áp dụng từ năm học 2023 – 2024; Các đơn vị, địa phương chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam; Long trọng khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai... là những nội dung đăng trên baonghean.vn ngày 23/2.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại huyện Con Cuông

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại huyện Con Cuông

(Baonghean.vn) - Chiều 23/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông làm Trưởng đoàn công tác của tỉnh đến chúc mừng các đơn vị: Trạm Y tế xã Chi Khê, Trung tâm Y tế huyện Con Cuông, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.  

Nghệ An sẽ ban hành quy định về mức thu học phí áp dụng từ năm học 2023 - 2024

Nghệ An sẽ ban hành quy định về mức thu học phí áp dụng từ năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - Mức học phí học trực tiếp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên được từ năm học 2023 - 2024 được đề xuất giữ ổn định bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022 do HĐND tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương.

Tự hào người Nghệ muôn phương

Tự hào người Nghệ muôn phương

(Baonghean.vn) - Người Nghệ có mặt ở khắp mọi vùng, miền của Tổ quốc, với giọng nói, tính cách và những nét phẩm chất rất riêng biệt. Và ở đâu, tình người xứ Nghệ cũng luôn được khơi dậy, yêu thương, đùm bọc nhau trong hoạn nạn, gian khó, tạo thành một cộng đồng người Nghệ đoàn kết, vững mạnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/2

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên; Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam... là những thông tin đăng tải trên baonghean.vn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại các cơ sở y tế

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại các cơ sở y tế

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, chiều 22/2, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 22/2, đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế và đoàn công tác của Bộ về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/2

(Baonghean.vn) - Tọa đàm kỷ niệm 78 năm ngày bầu cử đầu tiên của HĐND tỉnh; Công bố quyết định sáp nhập, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nhiều điểm du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh ở Nghệ An hút khách đầu Xuân… là những thông tin nổi bật ngày 21/2.