Đồng chí Võ Văn Thưởng: Nội dung, phương thức tuyên truyền cần gần gũi, hấp dẫn với người dân

(Baonghean.vn) - Để đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng sai trái, đi ngược lại các giá trị đạo đức cách mạng, cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách gần gũi, hấp dẫn với người dân.
Đó là nhấn mạnh của đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến toàn quốc sáng 5/7.
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã hệ thống lại những nội dung cốt lõi, thành quả quan trọng và giải pháp nhằm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” một cách hiệu quả. 

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, chưa bao giờ các thế lực thù địch lại sử dụng triệt để, ráo riết các phương tiện thông tin kỹ thuật số, mạng Internet để tập trung chống phá sự lãnh đạo và nền tảng tư tưởng của Đảng một cách tinh vi như bây giờ. 

Vì vậy, Đảng ta luôn đặt ra mục tiêu không chỉ vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, mà phải tăng cường tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác- Lênin; Chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội. 

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, nhiệm vụ hết sức quan trọng của những người làm công tác tuyên giáo của Đảng hiện nay không chỉ là nghiên cứu, phát triển lý luận mà còn phải đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng sai trái, đi ngược lại các giá trị đạo đức cách mạng.

Để làm được điều đó, cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách gần gũi, hấp dẫn với người dân. 

Đối với công tác truyền thông, báo chí cần trở thành công cụ đắc lực đưa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Báo chí không chỉ phản ánh chân thực các vấn đề của xã hội mà còn phải chống những âm mưu, thủ đoạn đen tối của các thế lực thù địch, chống các khuynh hướng sai trái trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Công tác tuyên giáo đang từng bước đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền một cách gần gũi, thu hút và hiệu quả tới quần chúng nhân dân. Ảnh: Thanh Quỳnh
Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị các báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm về các nội dung Kỳ họp thứ 7, QH khóa XIV; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, trong đó thông tin đầy đủ về chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và hàng đầu thế giới (G20) và thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Các báo cáo viên cần tham mưu cho cấp ủy trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”; kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019) và công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai trong mùa mưa bão…