Dù ai trở thành tổng thống, Mỹ cũng đã đánh rơi quyền lực lãnh đạo thế giới?

(Baonghean.vn) - Một thực tế là Mỹ sẽ phải làm quen với một trật tự quốc tế ngày càng cạnh tranh và phức tạp. Không dễ dàng thay đổi hiện thực này. Ngay cả khi Joe Biden hay Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tiếp theo, sự tan rã vẫn còn tiếp tục.