Dự kiến sáp nhập 186 xóm của huyện Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Dự kiến huyện Anh Sơn sẽ sáp nhập là 186 xóm. Sau sáp nhập, tổng toàn huyện còn lại 155 xóm, giảm được 97 xóm.

Hiện nay, huyện Anh Sơn có 252 thôn, xóm, bản, trong đó có 9 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 109 xóm từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình và 134 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình phải sáp nhập.

Trung tâm huyện Anh Sơn, Nghệ An. Ảnh tư liệu: Quang Dũng

Dự kiến Anh Sơn sẽ sáp nhập là 186 xóm, trong đó có 56 xóm trên 50% quy mô số hộ gia đình và 130 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình. Số xóm hình thành sau sáp nhập là 89 xóm, trong đó có 29 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 60 xóm đạt trên 50% quy mô số hộ gia đình. 

Tổng số xóm thuộc diện không phải sáp nhập là 66 xóm, trong đó có 4 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình chưa sáp nhập. Sau sáp nhập, tổng toàn huyện còn lại 155 xóm, giảm được 97 xóm.

Hiện nay, phương án sáp nhập của Anh Sơn đã được Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh nghe, cho ý kiến lần 1; Sắp tới sẽ trình UBND tỉnh nghe, thông qua trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tổ chức trong tháng 9 này. 
CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP XÓM CỦA HUYỆN ANH SƠN

Tin liên quan

Nghệ An: Thêm 4 huyện, thành, thị trình phương án sáp nhập 675 khối, xóm

Nghệ An: Thêm 4 huyện, thành, thị trình phương án sáp nhập 675 khối, xóm

(Baonghean.vn) - Đến nay, Nghệ An có thêm TP. Vinh, thị xã Hoàng Mai và các huyện Anh Sơn, Nghi Lộc hoàn thành đề án sáp nhập xóm. Dự thảo nghị quyết về sáp nhập xóm của các đơn vị trên dự kiến sẽ được kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An được tổ chức ngay trong tháng 9 này xem xét, quyết nghị thông qua.
Nghệ An sẽ có hướng dẫn cách bố trí cán bộ, công chức sau sáp nhập xã

Nghệ An sẽ có hướng dẫn cách bố trí cán bộ, công chức sau sáp nhập xã

(Baonghean) - Sau khi Bộ Nội vụ thống nhất phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2021, các địa phương, các ngành liên quan của tỉnh đã khẩn trương tiến hành các bước theo quy định. Đến nay, qua lấy ý kiến, cử tri các xã thuộc diện sáp nhập cơ bản thống nhất cao với phương án được phê duyệt.
Hưng Nguyên thông qua đề án sáp nhập 10 xã

Hưng Nguyên thông qua đề án sáp nhập 10 xã

(Baonghean.vn) - Theo đó xã Hưng Long sẽ sáp nhập với Hưng Xá thành xã Long Xá; Hưng Xuân sáp nhập với Hưng Lam thành xã Xuân Lam; Hưng Phú sáp nhập với Hưng Khánh thành xã Hưng Thành; xã Hưng Nhân sáp nhập với Hưng Châu thành xã Châu Nhân; xã Hưng Tiến sáp nhập với Hưng Thắng thành xã Hưng Nghĩa.

Các tin khác