Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018

Du lịch trên sông Giăng

(Baonghean.vn) - Du lịch trên sông Giăng (Con Cuông).
Du lịch trên sông Giăng (Con Cuông). Ảnh: Hồ Sỹ Hùng
https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762