Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đừng vì nghỉ hưu, nghỉ công tác mà suy thoái

(Baonghean.vn) - Đại đa số đảng viên ta sau quá trình công tác, cống hiến khi về nghỉ hưu, nghỉ việc vẫn giữ vững vai trò tiên phong gương mẫu, tích cực đi đầu trong các hoạt động phong trào của địa phương, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, có một thực tế đáng quan tâm hiện nay là không ít đảng viên vừa về nghỉ hưu đã có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng.

Tự đánh mất mình

Chúng ta không phủ nhận một thực tế là, đại đa số cán bộ, đảng viên ta “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”. Nhiều cán bộ, đảng viên nghỉ hưu, nghỉ công tác nhưng khi được nhân dân tín nhiệm vẫn tham gia vào các vị trí bán chuyên trách đóng góp công sức, trí tuệ của mình cùng cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, điều hành hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Không ít cán bộ, đảng viên tâm huyết đi đầu trong các hoạt động, các phong trào như: chung sức xây dựng nông thôn mới; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đền ơn – đáp nghĩa;  khuyến học - khuyến tài; nhân đạo - từ thiện;... Trong phong trào thi đua yêu nước của các địa phương và cả nước xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến là cán bộ, đảng viên nghỉ hưu, nghỉ việc gương mẫu đi đầu trên mọi lĩnh vực.

Tuy nhiên, một thực trạng đáng quan tâm hiện nay là trong số những cán bộ, đảng viên nghỉ hưu, nghỉ việc có một bộ phận diễn biến tư tưởng không bình thường. Rõ nhất là có nhiều trường hợp, đã về nghỉ hưu, nghỉ việc hàng năm trời nhưng không chuyển sinh hoạt, thậm chí bỏ hồ sơ ở cơ quan cũ luôn không chuyển sinh hoạt về địa phương. Bên cạnh những đồng chí đảng viên được miễn sinh hoạt theo đúng đối tượng, quy định của Điều lệ Đảng, có không ít đảng viên tìm đủ mọi lý do như: tuổi cao, sức khỏe yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn... để xin thôi không tham gia sinh hoạt Đảng. Nhiều đồng chí bộc lộ rõ quan điểm đã về nghỉ hưu thì nghỉ luôn cả sinh hoạt đảng, không tham gia vào bất cứ công việc gì của Đảng, của dân nữa...

Từ suy nghĩ ấy mà những đảng viên này thờ ơ với mọi công việc, mọi hoạt động của tập thể, “mũ ni che tai” trước mọi vấn đề ở địa phương. Chẳng những không tham gia góp phần cùng địa phương giải tỏa những vấn đề nổi cộm, mà có những cán bộ, đảng viên còn a dua, vào hùa tham gia khiếu kiện kéo dài, gây khó khăn cho cấp ủy, chính quyền cơ sở. Không ít đảng viên khi đang công tác phát ngôn luôn chuẩn mực, nhưng khi về hưu thì ngược lại toàn nói giọng tiêu cực, tham gia mạng xã hội hầu như không có thông tin gì tích cực mà toàn viết bài, chia sẻ, bình luận về mặt trái xã hội...

Thậm chí có cả những đảng viên là cán bộ cấp cao của Đảng đã từng “vào sinh ra tử”, có bề dày thành tích và kinh nghiệm công tác nhưng khi về hưu lại không giữ được mình, có những lời nói và việc làm sai trái không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân mà còn ảnh hưởng đến thanh danh của Đảng. Trước những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cuộc sống, nhất là những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp, không ít cán bộ, đảng viên nghỉ hưu chẳng những không tham gia tuyên truyền định hướng dư luận mà còn liên kết với những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị nói và viết những điều trái với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước; phát tán những thông tin xấu độc gây hoang mang trong dư luận, tạo bức xúc trong nhân dân...

Đảng viên tham gia ý kiến tại sinh hoạt chi bộ Khối Trung Yên, Phường Hưng Dũng, TP. Vinh. Ảnh minh họa

Thực chất là biểu hiện của sự suy thoái

Tình trạng như đã nêu trên thực chất là biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị. Nếu ai đó suy nghĩ vào Đảng chỉ vì để được xếp vào chức vụ này, được giao quyền hạn kia, phục vụ cho công việc của mình khi đương chức còn khi hết chức vụ, quyền hạn thì từ bỏ Đảng, xa rời Đảng, xin nghỉ sinh hoạt Đảng... đó chính là biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội. Khi nghỉ hưu, nghỉ việc mà tìm đủ mọi lý do không tham gia sinh hoạt Đảng hoặc khi được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng giao công việc bán chuyên trách mà từ chối không nhận thì thực chất đó là biểu hiện của thoái thác nhiệm vụ.

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” cán bộ, đảng viên dù đương chức hay khi nghỉ hưu vẫn là người tập hợp, dẫn dắt quần chúng nhân dân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng. Muốn làm tròn vai trò trách nhiệm ấy mọi cán bộ, đảng viên dù đương chức hay đã nghỉ hưu, nghỉ việc phải luôn tiên phong, gương mẫu trước quần chúng. Cán bộ, đảng viên không tiên phong, gương mẫu thì sẽ không thể làm tròn vai trò, vị trí của mình và gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng. Thực chất đây chính là biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị.

Cùng với tiên phong, gương mẫu thực hiện Cương lĩnh, các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, cán bộ, đảng viên còn phải chấp hành nghiêm nguyên tắc, điều lệ, kỷ luật của Đảng. Những biểu hiện cán bộ, đảng viên sau khi nghỉ hưu, nghỉ việc phát ngôn tùy tiện, nói và viết trái với quan điểm, đường lối của Đảng; không tham gia tuyên truyền, vận động định hướng nhân dân mà còn a dua, hùa theo những thông tin sai trái, không chính thống gây nhiễu loạn dư luận;... đó là biểu hiện của sự không tôn trọng kỷ luật, vi phạm nguyên tắc Đảng, suy thoái về tư tưởng chính trị.

Điều quan trọng vẫn là nhận thức

Công bằng mà nói, những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến” như trên không hẳn đến khi nghỉ hưu, nghỉ công tác mới xuất hiện mà mầm mống của “căn bệnh” này đã có trong cán bộ, đảng viên từ khi còn đương chức, đang công tác. Thực tế này đã được Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, chỉ rất rõ. Để khắc phục tình trạng trên phải bắt đầu từ trách nhiệm của tổ chức đảng ở cơ quan, đơn vị, tổ chức  nơi mà cán bộ, đảng viên công tác trước khi nghỉ hưu. Vai trò của cấp ủy các cấp trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên là rất quan trọng.

Đây là công việc thường xuyên của các cấp ủy đảng, đặc biệt là với đối tượng cán bộ, đảng viên chuẩn bị nghỉ hưu, nghỉ công tác. Nếu ngay từ khi còn công tác đã được giáo dục, rèn luyện, thử thách vững vàng về bản lĩnh chính trị, mọi tâm tư, nguyện vọng được giải quyết thấu lý, đạt tình, có sự chuẩn bị về tâm thế thì chắc chắn cán bộ, đảng viên sẽ tránh được căn bệnh “công thần, kiêu ngạo cộng sản”, đủ sức vượt qua sự hẫng hụt khi về nghỉ hưu, nghỉ công tác.

Các đảng viên Chi bộ xóm Tân Lập, xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) tham quan mô hình phát triển kinh tế của người dân. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Thực tế cũng cho thấy sự phối hợp giữa cấp ủy cơ quan, đơn vị, tổ chức mà cán bộ, đảng viên công tác với tổ chức đảng địa phương nơi cán bộ, đảng viên về nghỉ hưu, nghỉ công tác có nội dung chưa chặt chẽ. Về nghỉ hưu, nghỉ công tác là dấu mốc, một bước chuyển đổi lớn trong cuộc đời hoạt động của mỗi người, tác động ảnh hưởng rất lớn về nhiều mặt, nhất là về tâm lý, nếu xác định không tốt dễ gây căng thẳng, bức xúc, thậm chí nảy sinh tiêu cực. Mặc dù là những người đã được rèn luyện, thử thách nhưng cán bộ, đảng viên về nghỉ hưu, nghỉ công tác vẫn cần được quan tâm tuyên truyền, giáo dục, động viên, chia sẻ. Vì vậy vào lúc giao thời, nhạy cảm, biến đổi lớn này rất cần sự phối hợp giữa cấp ủy đảng nơi cán bộ, đảng viên công tác với cấp ủy đảng địa phương nơi cán bộ, đảng viên nghỉ hưu sinh hoạt.

Công tác quản lý, giáo dục của tổ chức là quan trọng, nhưng yếu tố quyết định vẫn là nhận thức, ý thức của mỗi cá nhân. Có thể nói trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm tự hào, kiêu hãnh của mỗi người dân nước Việt, bởi lẽ không phải bất cứ ai cũng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành đảng viên. Khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, chúng ta đã hứa rằng suốt đời phấn đấu cho lý tưởng cao đẹp của Đảng. Do đó trước tiên mỗi đảng viên cần nhận thức vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, phấn đấu cho mục tiêu chung của cách mạng, đem lại cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, trong đó có bản thân và gia đình mình. Chỉ có nhận thức rõ như vậy thì dù đương chức hay khi nghỉ hưu, nghỉ công tác người đảng viên mới xứng đáng là “đầy tớ trung thành của nhân dân”.

Mọi cán bộ, đảng viên dù đảm nhiệm công việc gì, trên cương vị nào, trọng trách gì cũng phải thường xuyên nêu cao ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng. Chỉ có thông qua tự rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu mỗi cán bộ, đảng viên mới không ngừng bồi đắp nâng cao bản lĩnh chính trị, tăng cường “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” cho bản thân trước mọi biến đổi và những tác động tiêu cực từ xã hội. Ngay từ khi đang công tác mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ nghỉ hưu, nghỉ chế độ là quy luật tất yếu mà ai cũng phải trải qua sau thời gian dài cống hiến. Hãy coi việc nghỉ hưu, nghỉ công tác cũng là nhiệm vụ mà Đảng phân công. Cán bộ, đảng viên khi về nghỉ hưu, không còn chức vụ, quyền hạn, nhưng là đảng viên của Đảng thì vẫn phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu.

Thực tế đã cho thấy với kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình công tác, những ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên nghỉ hưu, nghỉ công tác góp phần rất quan trọng vào xây dựng các nghị quyết lãnh đạo của tổ chức đảng, các biện pháp quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở. Do đó ở địa phương nơi cư trú, tùy vào điều kiện, khả năng trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên là phải tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ và kinh nghiệm của mình cho dân, cho Đảng. Chỉ có nhận thức đúng và ý thức rõ như vậy mới giúp cán bộ, đảng viên nghỉ hưu, nghỉ công tác tránh được những biểu hiện suy thoái.