Được gửi hồ sơ trợ cấp thất nghiệp do dịch Covid-19 qua bưu điện

Tại Khoản 2, Mục III, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện...
Bà Lê Đặng Hoàng Diệp (TP.HCM) đi nước ngoài thăm người thân, có hẹn lĩnh bảo hiểm thất nghiệp vào giữa tháng 4/2020. Do dịch Covid-19, bà không thể về Việt Nam. Vậy bà có được xét là trường hợp bất khả kháng khi không thể trình diện đúng ngày và được cộng dồn bảo hiểm thất nghiệp hay không?
Chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 tại huyện Nghi Lộc. Ảnh tư liệu minh họa: Nhật Tuấn

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 2, Mục III, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện…) trong thời gian từ ngày 1/4/2020 đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

Nếu bà thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm tháng 4/2020 theo quy định nêu trên và tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng ở các tháng tiếp theo thì tiền trợ cấp thất nghiệp tháng chưa nhận (tháng 4/2020) bà có thể nhận cùng với tháng trợ cấp tiếp theo.

Trường hợp bà không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm theo quy định thì sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 19 và Khoản 2, Điều 20 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

chinhphu.vn