Được hoàn trả tiền giảm học phí nếu chưa hưởng kỳ học trước

Con của bà Nguyễn Thị Liên đang học năm thứ 3 Đại học Thương Mại Hà Nội, chồng của bà là công nhân đang hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp. Bà Liên hỏi, con bà có được giảm học phí không? Nếu chưa được giảm từ đầu khóa học đến nay thì có được hoàn trả học phí của những học kỳ trước không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo Điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021 quy định: “Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha mẹ hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên”.

Cũng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, việc miễn, giảm học phí sẽ được thực hiện trong suốt thời gian học tập tại nhà trường, trừ trường hợp có những thay đổi về lý do miễn hoặc giảm học phí.

Như vậy, trường hợp con của bà Nguyễn Thị Liên được giảm 50% học phí, nếu chưa được giảm từ đầu khóa học đến nay thì được hoàn trả cho những học kỳ trước.

Thủ tục hồ sơ gồm: đơn đề nghị miễn giảm học phí theo mẫu đơn Phụ lục IV tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, bản sao chứng thực sổ hưởng trợ cấp của cha hoặc mẹ mắc bệnh nghề nghiệp do BHXH cấp và nộp tại cơ sở giáo dục đại học sinh viên đang theo học (trường Đại học Thương mại).