#dương tính ma túy

7 kết quả

Ảnh đại diện

Tụ tập bay lắc trong quán karaoke ven đô

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác liên ngành phát hiện tại 3/5 phòng hát của quán đang hoạt động mở nhạc bay lắc công suất to cho hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình kiểm tra, có 31 đối tượng trong đó 14 khách và 17 nhân viên quán ăn mặc mát mẻ.