Êkíp 'Assasin's Creed' lập kỷ lục nhảy parkour từ độ cao 38 mét

Xem tiếp

Có thể bạn quan tâm

https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762