Gần 17% người ứng cử ĐBQH có trình độ Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Ngày 29/4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có báo cáo về tình hình và kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử ĐBQH  khóa XIV và đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tự ứng cử ĐBQH chỉ có 11 người

Về ứng cử ĐBQH, sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thoả thuận lập danh sách giới thiệu 197 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khoá XIV. Cơ cấu kết hợp của 197 người ứng cử ĐBQH khoá XIV khối các cơ quan, tổ chức ở trung ương như sau: người ứng cử là phụ nữ: 29 người (14,72%); người ứng cử là người dân tộc thiểu số: 17 người (8,63%); người ứng cử là người tôn giáo: 2 người (1,02%); người ứng cử là người ngoài Đảng: 7 người (3,55%); người ứng cử là ĐBQH  khóa XIII tái ứng cử: 101 người (51,27%); người ứng cử là người trẻ tuổi: 6 người (3,05%).

Về trình độ học vấn, trong số 197 người được giới thiệu ứng cử có 6 người (3,04%) là Giáo sư - Tiến sĩ; Phó Giáo sư - Tiến sĩ có 11 người (5,58%); Tiến sĩ 66 người (33,5%); Thạc sĩ 62 người (31,47%); Đại học 52 người (26,4%).

Ở địa phương, các địa phương đã lập danh sách được 682 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XIV, trong đó có 671 người được giới thiệu ứng cử và 11 người tự ứng cử (giảm 267 người so với danh sách sơ bộ được lập tại các hội nghị hiệp thương lần thứ hai); đạt tỉ lệ số dư là 2,25 lần so với tổng số ĐBQH được bầu ở địa phương (là 303 đại biểu). Tỉ lệ này ở khóa XII là 2,13 lần; khóa XIII là 2,05 lần.
Một số địa phương có số dư cao Cà Mau (2,86 lần), Sóc Trăng (2,14 lần) và Tuyên Quang (2,0 lần). 

Trong số 682 người này ở địa phương, phụ nữ có 315 người chiếm tỉ lệ 46,19%. Có 92 người (tỉ lệ 13,49%) là người ngoài Đảng (cơ cấu này ở khoá XII là 143 người (tỉ lệ 20%); khoá XIII là 109 người (tỉ lệ 16,77%); 19 tỉnh, thành phố không có người ứng cử là người ngoài Đảng: Bắc Cạn, Bình Dương, Bình Thuận, Đắk Lắk, Gia Lai, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Lào Cai, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Trị, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang.

Có 189 người ở 47 tỉnh, thành phố ứng cử là người dân tộc thiểu số, đạt tỉ lệ 27,71% (cơ cấu này ở khoá XII là 155 người (tỉ lệ 21,68%); khoá XIII là 119 người (tỉ lệ 18,31%). Người ứng cử là người trẻ tuổi (từ 40 tuổi trở xuống) có 266 người (tỉ lệ 39 %, cơ cấu này ở khóa XIII là 180 người, chiếm tỉ lệ 27,69%). Người tái ứng cử có 67 người, tỉ lệ 9,82% (cơ cấu này ở khóa XII là 72 người, tỉ lệ 10,07%; khoá XIII là 83 người, tỉ lệ 12,77%). Về người tự ứng cử, có 11 người (tỉ lệ 1,61%); giảm 143 người so với danh sách sơ bộ được lập tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai (là 154 người) ở 8 tỉnh, thành phố là Đà Nẵng, Đồng Nai, Nam Định, Nghệ An, Thái Nguyên, mỗi địa phương 1 người; TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, mỗi tỉnh, thành phố 2 người (khóa XII là 30 người, tỉ lệ 4,2%; khoá XIII là 15 người, tỉ lệ 2,31%). 

Về trình độ học vấn, trong số 682 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XIV ở địa phương có  65 người là Giáo sư - Tiến sĩ, Phó Giáo sư - Tiến sĩ, Tiến sĩ  (9,53%); Thạc sĩ 231 người (33,87%); Đại học 359 người (52,64%); Cao Đẳng, Trung cấp, đào tạo ngắn hạn 20 người (2,93%); THPT 3 người (0,44%).

99 người ứng cử là người ngoài Đảng

Tổng hợp chung toàn quốc, tổng số người ứng cử là 879 người (gồm 197 người ở trung ương và 682 người ở địa phương), đạt tỉ lệ số dư là 1,76 lần (Khóa XII là 880 người, đạt tỉ lệ số dư là 1,76 lần, khoá XIII là 832 người, đạt tỉ lệ số dư là 1,66 lần). Có 344 người ứng cử là phụ nữ, tỉ lệ 39,16% (Khóa XIII có 262 người ứng cử là phụ nữ, tỉ lệ 31,49%). Có 206 người ứng cử là người dân tộc thiểu số, tỉ lệ 23,44% (Khóa XIII có 134 người ứng cử là người dân tộc thiểu số, tỉ lệ 16,11%). Có 99 người ứng cử là người ngoài Đảng, tỉ lệ 11,26% (Khóa XIII có 118 người ứng cử là người ngoài Đảng, tỉ lệ 14,18%). Có 168 người ứng cử là ĐBQH khóa XIII tái ứng cử, tỉ lệ 19,11% (Khóa XIII có 183 người ứng cử là tái cử, tỉ lệ 21,99%). Có 271 người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), tỉ lệ 30,83% (khóa XIII có 183 người ứng cử là người trẻ tuổi, tỉ lệ 21,99%). Có 11 người tự ứng cử, chiếm 1,25% (khóa XIII có 15 người tự ứng cử với tỉ lệ 1,8%).

Về trình độ học vấn, trong số 879 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV cả nước có: Giáo sư - Tiến sĩ, Phó Giáo sư - Tiến sĩ, Tiến sĩ  148 người (16,84%); Thạc sĩ 293 người (33,33%); Đại học 411 người (46,76%); Cao Đẳng, Trung cấp, đào tạo ngắn hạn 20 người (2,28%); Trung học phổ thông 3 người (0,34%).

Theo Sài Gòn giải phóng

tin mới

Âm mưu thâm hiểm của Việt Tân qua 'giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng'

Âm mưu thâm hiểm của Việt Tân qua 'giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng'

(Baonghean.vn) - Tổ chức khủng bố Việt Tân lại tiếp tục tiến hành các thủ đoạn chống phá Việt Nam bằng cách tăng cường tuyên truyền cái gọi là “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng”. Để lôi kéo nhiều người tin theo, chúng thay đổi cách tuyên truyền bằng cách gắn với hoạt động nhân quyền quốc tế

Tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt

Tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng chí Ngọc Kim Nam đề nghị tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Đô Lương

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 15/11, nhân dân xóm 6, xã Lam Sơn, huyện Đô Lương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chào mừng 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về chung vui với bà con có đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Nghệ An ban hành Quy định về tổ chức các chuyến công tác, tham dự các buổi lễ, tiếp khách của lãnh đạo tỉnh

Nghệ An ban hành Quy định về tổ chức các chuyến công tác, tham dự các buổi lễ, tiếp khách của lãnh đạo tỉnh

(Baonghean.vn) -Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Quy định số 28-QĐ/TU về tổ chức các chuyến công tác cơ sở, dự mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị, tiếp khách của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trăn trở rẻo cao Tây Sơn

Trăn trở rẻo cao Tây Sơn

(Baonghean.vn) - Xã rẻo cao Tây Sơn không chỉ hấp dẫn bởi khung cảnh yên bình của những mái nhà sa mu cổ hàng trăm năm tuổi hay suối Hồng Cốc với cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, mát mẻ giữa ngàn xanh rừng pơ mu, sa mu; mà còn hút khách xa bởi bản sắc văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Quy định 27 QĐ/TU về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quy định gồm 3 chương, 6 điều. Quy định này thay thế Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 15/9/2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký (30/10/2023), được phổ biến đến chi bộ để thực hiện.

Trao đổi kinh nghiệm công tác thông tin đối ngoại giữa 2 tỉnh Nghệ An và Điện Biên

Trao đổi kinh nghiệm công tác thông tin đối ngoại giữa 2 tỉnh Nghệ An và Điện Biên

(Baonghean.vn) -Ngày 12/11, đoàn công tác Ban chỉ đạo Thông tin đối ngoại tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại tỉnh làm trưởng đoàn tìm hiểu, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Điện Biên.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An: Gìn giữ, phát huy nét đẹp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An: Gìn giữ, phát huy nét đẹp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

(Baonghean.vn) - Tại Chương trình nghệ thuật 'Vang mãi bài ca kết đoàn', đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho rằng, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp truyền thống, từ đó phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân lên nét đẹp Ngày hội Đại đoàn kết

Nhân lên nét đẹp Ngày hội Đại đoàn kết

(Baonghean.vn) - “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khởi xướng năm 2003. Sau 20 năm triển khai, đã trở thành hoạt động nề nếp, rộng khắp ở các khu dân cư trong toàn tỉnh.

Khai mạc trưng bày chuyên đề ảnh '93 năm ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc' và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng miền

Khai mạc trưng bày chuyên đề ảnh '93 năm ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc' và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng miền

(Baonghean.vn) - Trưng bày chuyên đề ảnh "93 năm ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc" gồm hơn 100 bức ảnh tư liệu về khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Nghệ An và 33 gian hàng gồm các sản phẩm đặc trưng vùng miền trên địa bàn tỉnh Nghệ An và hai tỉnh Thanh Hoá, Hà Tĩnh.