Gần 40 cán bộ, công chức huyện Con Cuông bước vào kỳ thi sát hạch

(Baonghean.vn) - Sáng 3/10, huyện Con Cuông (Nghệ An) tổ chức khai mạc Kỳ thi kiểm tra sát hạch cán bộ, công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.
Các đại biểu và thí sinh dự kỳ thi sát hạch cán bộ, công chức. Ảnh: Bảo Hân

Tham gia kỳ thi sát hạch lần này có 39 cán bộ, công chức của cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện.

Các thí sinh dự thi sát hạch trải qua 3 phần thi gồm: Tìm hiểu kiến thức chung (thi trắc nghiệm trên giấy); Thi giải quyết một tình huống sự việc thực tế liên quan đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ theo lĩnh vực công chức đang được giao tham mưu thực hiện, thời gian làm bài 60 phút; Thi viết đề cương, bảo vệ đề cương, đề án, chương trình, kế hoạch phù hợp với vị trí, việc làm căn cứ theo các lĩnh vực công chức đang thực hiện.

Mục đích của đợt sát hạch công chức là kiểm tra hiểu biết của công chức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên từng lĩnh vực chuyên môn, đồng thời đánh giá đúng thực trạng trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống của từng vị trí việc làm đang đảm nhiệm.

Trên cơ sở kết quả sát hạch để địa phương có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; bố trí sắp xếp lại đội ngũ phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực công tác, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.