Gần 500 ĐVTN Quế Phong ra quân làm đường giao thông nội đồng.

(Baonghean.vn)- Sáng 2/7, gần 500 ĐVTN Huyện đoàn Quế Phong ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2017 và chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quế Phong lần thứ XX (nhiệm kì 2017 - 2020). 

Gần 500 ĐVTN Huyện đoàn Quế Phong tham gia làm đường giao thông nội đồng giúp bản Na Công. Ảnh: Hùng Cường
Các đoàn viên thanh niên đã khơi dòng thủy lợi, lắp đặt 4 ống cống phục vụ tưới tiêu tại bản Ná Công. Ảnh: Hùng Cường

Gần 500 đoàn viên thanh niên của 34 tổ chức đoàn cơ sở trực thuộc Huyện đoàn Quế Phong và bà con dân bản Ná Công, xã Quế Sơn đã ra quân thực hiện đào, đắp giao thông nội đồng của bản dân cư này. Tổng chiều dài của giao thông nội đồng là 300m, rộng 3,5m, cao hơn so với mặt ruộng 0,4 m, lắp 4 cống dài 4m. Tổng khối lượng đào đắp 525 m3 .

Đây là công trình chào mừng Đại hội Đoàn Quế Phong lần thứ XX. Ảnh: Hùng Cường

Đồng chí Nguyễn Thị Hiệp - Phó Bí thư Huyện đoàn Quế Phong chia sẻ: “Đây là công trình tình nguyện hè 2017 và chào mừng Đại hội lần thứ XX của Đoàn TNCSHCM huyện Quế Phong. Với các phần việc cụ thể thiết thực các đoàn viên thanh niên góp phần cùng nhân dân địa phương thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội”.

                                                                                                         Hùng Cường