Gần 90 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3

(Baonghean.vn) - Trong thời gian 12 ngày, 87 học viên là trưởng, phó phòng và chức danh tương đương các sở, ban, ngành của tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3, lớp thứ 2, năm 2020.

Sáng 5/10, dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh Nghệ An, Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 - lớp thứ 2 năm 2020 tại Trung đoàn 764. Cùng tham dự lễ khai giảng có đồng chí: Trần Quốc Chung – Phó Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Nghệ An.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh Nghệ An phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ khai giảng. Ảnh: Hoàng Anh

Trong thời gian 12 ngày, 87 học viên là trưởng, phó phòng và chức danh tương đương các sở, ban, ngành của tỉnh sẽ được nghiên cứu một số chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Toàn cảnh lễ khai giảng. Ảnh: Hoàng Anh

Ngoài việc học tập, nghiên cứu chuyên đề, các học viên sẽ tham gia nghiên cứu thực tế cơ sở, viết bài thu hoạch, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn và huấn luyện bắn súng K54 bài 1.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh Nghệ An đề nghị các học viên học tập nghiêm túc, tích cực thảo luận, trao đổi các chuyên đề; qua đó, nâng cao trình độ, nhận thức về công tác QP-AN, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.