Gần nửa cư dân Ukraine ủng hộ quyền tự trị của Donbass

Kết quả cuộc khảo sát do Viện Nghiên cứu Xã hội Ukraine cho thấy, gần nửa số cư dân Ukraine sẵn sàng ủng hộ quyền tự trị của Donbass.

Cuộc khảo sát do Viện Nghiên cứu Xã hội Ukraine mang tên Alexandr Yaremenko và Trung tâm “Giám sát xã hội” phối hợp tiến hành.

Người dân Donbass xếp hàng nộp đơn để nhận hộ chiếu Nga
Theo dữ liệu khảo sát, 30,7% số người được hỏi chưa sẵn sàng tán thành tự trị, trong số đó đó “chắc chắn không ủng hộ” - 17,5%, “có lẽ không ủng hộ” - 13,2%.

19,8% số người được hỏi thấy khó trả lời.

Có lưu ý rằng nghiên cứu được thực hiện từ ngày 13 đến 21 tháng 6, với  3.000 người được phỏng vấn.

Trong khi, Liên bang Nga đã tiến hành cấp hộ chiếu Nga cho công dân DNR và LNR theo thủ tục đơn giản hóa. Các cư dân DNR đầu tiên được cấp hộ chiếu Nga theo hệ thống mới rất phấn khởi và mong rằng từ nay sẽ được đảm bảo an toàn.