Giá điện bán buôn tăng, tối đa 1.658 đồng/kWh

Bộ Công Thương vừa phê duyệt khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho các tổng công ty điện lực năm 2018. Theo đó, giá điện bán buôn của EVN đều tăng so với năm ngoái. Câu hỏi đặt ra là liệu giá bán lẻ điện có tăng?
Khung giá bán buôn điện của EVN được áp dụng từ ngày 1/1 đến 31/122018.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định phê duyệt khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho các tổng công ty điện lực năm 2018.

Cụ thể, khung giá bán buôn điện năm 2018 sẽ áp dụng theo quyết định mới này, gồm Tổng Công ty Điện lực miền Bắc có mức tối đa là 1.255 đồng/kWh và mức tối thiểu là 1.185 đồng/kWh (năm 2017, các khung áp dụng cho tổng công ty này lần lượt là 1.173 đồng/kWh và 1.117 đồng/kWh).

Tổng Công ty Điện lực miền Nam có mức giá tối đa là 1.433 đồng/kWh, giá tối thiểu là 1.389 đồng/kWh. 

Đối với Tổng Công ty Điện lực miền Trung, mức giá tối đa là 1.282 đồng/kWh, tối thiểu là 1.183 đồng/kWh. 

Cũng theo quyết định của Bộ Công Thương, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội áp dụng khung giá bán buôn tối đa là 1.516 đồng/kWh, mức tối thiểu là 1.437 đồng/kWh (năm 2017, khung giá áp dụng cho tổng công ty này lần lượt là 1.414 đồng/kWh và 1.358 đồng/kWh).

Còn Tổng Công ty Điện lực Hồ Chí Minh áp dụng mức trong khung tối đa là 1.658 đồng/kWh và tối thiểu là 1.593 đồng/kWh. (năm 2017, các mức lần lượt áp dụng là 1.551 đồng/kWh và 1.506 đồng/kWh).

Khung giá bán buôn điện của EVN.
Căn cứ vào khung giá bán buôn điện bình quân này, Bộ Công thương yêu cầu EVN ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho từng tổng công ty điện lực theo quy định hiện hành.

Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các Tổng công ty điện lực từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018.

Ông Đinh Quang Tri - quyền Tổng Giám đốc EVN cho biết, giá bán buôn điện của EVN cho các tổng công ty điện lực có cao hơn một chút so với năm ngoái là do giá than tăng nên chi phí mua điện của EVN tăng theo. 

Tuy nhiên, đây chỉ là điều tiết cân đối nội bộ giữa EVN với 5 tổng công ty điện lực, vì vậy, giá bán lẻ điện cho người dân không có thay đổi.