Giám sát việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU tại Diễn Châu

(Baonghean.vn) -Qua giám sát thấy rằng quá trình triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU tại huyện Diễn Châu đã đạt được một số kết quả: Các chi hội đã giới thiệu cho các chi bộ thuộc đối tượng thực hiện Đề án bồi dưỡng được 9 quần chúng ưu tú, kết nạp được 6 đảng viên.

Từ ngày 16/11/2021, Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy  viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các thành viên đoàn công tác đã tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) và Kết luận số 95-KL/TU, ngày 5/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) về “Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và các khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 -2020” tại Đảng bộ huyện Diễn Châu.

Đoàn Giám sát làm việc với Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Đề án của huyện Diễn Châu.

Sau khi nghe Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo kết quả tự giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, của Bí thư, các Phó Bí thư, đoàn đã làm việc với các tập thể, cá nhân liên quan, kiểm tra hồ sơ, làm việc với 3 đảng ủy thuộc đối tượng thực hiện Đề án gồm Diễn Quảng, Diễn Trung và Diễn Hải.

Thông qua giám sát thấy rằng quá trình triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU tại huyện Diễn Châu đã đạt được một số kết quả: Các chi hội đã giới thiệu cho các chi bộ thuộc đối tượng thực hiện Đề án bồi dưỡng được 9 quần chúng ưu tú, kết nạp được 6 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên gốc giáo; đưa 2 xóm ra khỏi phạm vi Đề án; toàn huyện có 287/287 khối, xóm đều có chi bộ, không còn tình trạng chi bộ sinh hoạt ghép; tất cả cán bộ là trưởng phó các đoàn thể cấp xã tại các xã thuộc Đề án đều là đảng viên; 100% xóm đều có tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) và Kết luận số 95-KL/TU, ngày 5/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) về “Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và các khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ trong thời gian tới.