#giáng chức

8 kết quả

Kỷ luật, giáng chức cán bộ liên quan vụ 8B Lê Trực

Kỷ luật, giáng chức cán bộ liên quan vụ 8B Lê Trực

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 1344 do Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng ký đồng ý với nội dung đề xuất xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức của Sở Xây dựng và quận Ba Đình để xảy ra sai phạm tại công trình số 8B Lê Trực (phường Điện Biên, Ba Đình).