Giao ban công tác xuất bản, in, phát hành quý I

(Baonghean.vn) - Sáng 7/4/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giao ban công tác xuất bản, in, phát hành quý I/2015.
 
Nhìn chung công tác xuất bản, in, phát hành trong quý I/2015 đảm bảo đúng định hướng của Đảng, quản lý của Nhà nước... Các mảng sách chính trị - xã hội, khoa học - kỹ thuật - công nghệ và sách cho thanh niên, thiếu niên khá phong phú, đa dạng. Công tác chỉ đạo, quản lý về xuất bản có sự chuyển biến, trong đó, việc cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình thủ tục. Hệ thống phát hành, thư viện được củng cố, nhất là loại hình thư viện điện tử đã được triển khai ở nhiều địa phương, góp phần tạo ra sự phong phú và đa dạng nguồn thông tin cho người đọc.
 
Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Internet vào tất cả các khâu, từ tổ chức bản thảo đến chế bản - in - phát hành; ứng dụng công nghệ in Offset mới, hiện đại đã tạo ra những sản phẩm in đa dạng về chủng loại, đẹp về hình thức, đã từng bước đáp ứng được nhu cầu in chất lượng cao của khách hàng trong và ngoài tỉnh.
 
Toàn cảnh hội nghị giao ban.
 
Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế đó là: sự phối hợp giữa các cơ quan trong và ngoài ngành xuất bản, in, phát hành thiếu chặt chẽ. Chưa tạo được các thương hiệu xuất bản, in, phát hành đủ mạnh để vươn ra chiếm lĩnh thị trường trong khu vực và cả nước. Chất lượng xuất bản phẩm một số mảng chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng sách lậu, sách kém chất lượng vẫn được lưu hành trên thị trường. Mạng lưới phát hành phân bố không đều, chủ yếu tập trung ở các khu vực thành phố, thị xã; các ấn phẩm xuất bản phần lớn chưa đến được các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.
 
Kết luận Hội nghị và định hướng công tác xuất bản, in, phát hành trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh các đơn vị xuất bản, in, phát hành cần đầu tư nâng cao chất lượng toàn diện các xuất bản phẩm, đảm bảo tính tư tưởng, tính khoa học, chất lượng giáo dục, văn hoá và sự đa dạng, hấp dẫn của ấn phẩm; Chú trọng mảng sách, ấn phẩm về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các ấn phẩm phục vụ đại hội Đảng các cấp; coi trọng biên tập, xuất bản, phát hành các loại sách về đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, phản động, chống tiêu cực; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất bản, in, phát hành; chỉ đạo các đơn vị phối hợp tổ chức tốt các hoạt động hửng ứng Ngày sách Việt nam (21/4) trong thời gian tới.
 
Sỹ Thành
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy