Giáo sư Thái Văn Thành: Nguồn nhân lực chất lượng cao phải bắt đầu từ nền tảng giáo dục phổ thông

(Baonghean.vn) - "Chúng ta cần phải hiểu rằng nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ ở giáo dục đại học mà muốn đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập khu vực, quốc tế thì phải có nền tảng rất căn bản ở đào tạo giáo dục phổ thông".

Đó là trao đổi của GS.TS Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, thành viên đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự Đại hội với phóng viên Báo Nghệ An về định hướng tiếp tục đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bên lề Đại hội XIII của Đảng.

GS.TS Thái Văn Thành trao đổi với báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Nhật Lệ

PV: Thưa GS.TS Thái Văn Thành, là đại biểu trong ngành Giáo dục và Đào tạo dự Đại hội, GS mang những kỳ vọng gì của ngành Giáo dục tỉnh nhà đến Đại hội XIII của Đảng?

GS.TS Thái Văn Thành: Đến với Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An mong muốn Nghị quyết Đại hội sẽ có những chủ trương để xây dựng trường phổ thông công lập tự chủ, hình thành các trường phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Cùng với đó là tiếp tục quan tâm đến đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đặc biệt là đội ngũ nhà giáo công tác ở vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo…

Mặt khác, làm sao có cơ chế để công tác xã hội hóa một cách có định hướng, hợp lý, nâng cao và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, góp phần thúc đẩy giáo dục miền núi cũng như góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

PV: Trong giai đoạn tiếp theo, Đảng ta xác định một trong các định hướng lớn là tiếp tục tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài. Quan điểm của GS về vấn đề này như thế nào?

GS.TS Thái Văn Thành: Với Nghị quyết Đại hội lần này, chúng tôi rất phấn khởi, tin tưởng vào những chính sách, cơ chế; có những đổi mới, làm sâu sắc thêm, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Giáo dục - Đào tạo có điều kiện phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi cho ngành tiếp tục có những đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người. Đặc biệt, đó là hoàn thiện thể chế, cơ chế xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực - điều kiện quan trọng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

GS.TS Thái Văn Thành: "Chúng ta cần phải hiểu rằng nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ ở giáo dục đại học mà muốn đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập khu vực, quốc tế thì phải có nền tảng rất căn bản ở đào tạo giáo dục phổ thông". Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, ban hành cơ chế, chính sách cho phát triển giáo dục của Việt Nam trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Qua Đại hội XIII cũng sẽ có những cơ chế chính sách để thúc đẩy nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo, chuyển giao công nghệ và sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo. Nó thành một “tam giác” giữa nghiên cứu - đào tạo và sử dụng, gắn kết với nhau. Chính điều này sẽ tạo động lực thúc đẩy nghiên cứu, phát minh, sáng chế và khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh, sinh viên. 

Ngành Giáo dục - Đào tạo cũng rất vui mừng khi Nghị quyết khẳng định Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư cho giáo dục đào tạo; hoàn thiện các cơ chế chính sách để khẳng định quan điểm giáo dục - đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành giáo dục phát triển, có điều kiện để hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao và có thể lựa chọn một số ngành, lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh để tập trung đầu tư, cho những ngành này đạt được tiêu chuẩn quốc tế, ngang tầm khu vực và vươn ra thế giới. 

PV: Ngành Giáo dục Nghệ An sẽ lĩnh hội tinh thần của Đại hội như thế nào để có thể thực hiện tốt định hướng trên, xứng đáng với truyền thống đất học, thưa GS Thái Văn Thành?

GS.TS Thái Văn Thành: Chúng ta cần phải hiểu rằng nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ ở giáo dục đại học mà muốn đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập khu vực, quốc tế thì phải có nền tảng rất căn bản ở đào tạo giáo dục phổ thông.

GS.TS Thái Văn Thành trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An bên lề Đại hội XIII của Đảng. Ảnh:Nhật Lệ

Vì vậy chúng ta phải thực hiện quy hoạch, sắp xếp hệ thống, mạng lưới - đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai, trong bối cảnh hiện nay của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, chúng ta phải ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, để nâng cao chất lượng quản trị giáo dục, quản trị nhà trường. Song song với đó, phải tăng cường gắn kết chương trình giáo dục địa phương với chương trình quốc gia để phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh. 

Có nền tảng như vậy thì khi phân luồng sau trung học cơ sở hoặc đào tạo ở trình độ đại học, cao đẳng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 

Đối với Nghệ An, chúng ta cần phải quan tâm đến các trường nghề chất lượng cao, tức là người lao động muốn có chất lượng thì phải được qua đào tạo. Nghị quyết Đại hội Đảng đã xác định ít nhất phải có 75% lao động được qua đào tạo, vì vậy phải hình thành quy hoạch hệ thống các trường nghề chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn khu vực. 

Lựa chọn quy hoạch của tỉnh trên cơ sở cơ cấu lại nền kinh tế, lựa chọn ngành nghề ưu tiên thì tập trung huy động đầu tư nguồn lực để đào tạo những ngành đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đạt được tiêu chuẩn khu vực ASEAN và tương lai có thể vươn ra thế giới; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tạo điều kiện, cơ hội thuận lợi cho con em Nghệ An vươn tầm thế giới.  

PV: Xin cảm ơn GS. TS Thái Văn Thành!

(Thực hiện)

Tin liên quan

Các tin khác