Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Các đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đặng Quốc Khánh, bầu bổ sung tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 15/7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 họp kỳ thứ 10 để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, kiện toàn chức danh thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng ông Đặng Quốc Khánh và ông Trần Tiến Hưng trên cương vị công tác mới. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hà Tĩnh giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Trần Tiến Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh được giới thiệu để bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả bỏ phiếu, ông Trần Tiến Hưng trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với 100% phiếu bầu.

Trước đó, các đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, biểu quyết quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đối với ông Đặng Quốc Khánh. Từ ngày 6/7/2019, ông Đặng Quốc Khánh được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Ông Trần Tiến Hưng sinh năm 1976, quê ở phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh), là tiến sĩ kinh tế.

Trước khi trở thành Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Hưng từng kinh qua các chức vụ như: Kiểm tra viên Vụ kiểm tra Tài chính, Phó vụ trưởng Vụ kiểm tra Tài Chính, Phó Vụ trưởng Vụ tổng hợp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan Trung ương; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.