#Hải đội 137

3 kết quả

Nêu cao tinh thần giữ biển...

Nêu cao tinh thần giữ biển...

(Baonghean) - Nhiều năm qua, Hải đội 137 luôn thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tuần tiễu, quản lý vùng biển từ Nam Vịnh Bắc bộ cho đến Bắc Đèo Ngang...