Hàng nghìn người dân Nghệ An bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được chi trả trợ cấp

(Baonghean.vn) - Ngày 9/5, một số địa phương đã tổ chức chi tiền hỗ trợ người có công, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

* UBND huyện Yên Thành đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tổ chức rà soát các đối tượng trong diện được thụ hưởng, thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ về thực hiện một số biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Việc chi trả được địa phương giám sát, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Ảnh: Thái Hồng

Trong đợt đầu, huyện Yên Thành tổ chức chi trả cho 5.557 đối tượng là người có công với cách mạng, với tổng số tiền hỗ trợ trên 8 tỷ đồng. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, phường, MTTQVN và các đoàn thể tham gia giám sát việc chi trả, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

 Thái Hồng

*Huyện Quỳnh Lưu thực hiện chi trả tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cho 3.919 đối tượng người có công và thân nhân người có công trên địa bàn huyện, với tổng số tiền hơn 5,7 tỷ đồng.

Chi trả tiền hỗ trợ dịch Covid-19 cho người có công ở thị trấn Cầu Giát. Ảnh: Thanh Toàn

Được biết, toàn huyện Quỳnh Lưu có 3.919 người có công, 9.172 đối tượng bảo trợ xã hội, 18.533 hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ đợt 1 và đợt 2 với tổng số tiền trên 33,4 tỷ đồng. Trong đó, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội sẽ được hỗ trợ 500 nghìn đồng/ người/tháng, hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ 250 nghìn đồng/ người/tháng, thời gian hỗ trợ trong 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6. 

Huyện Quỳnh Lưu đã chia thành nhiều đoàn trực tiếp giám sát tại các điểm chi trả của các xã, thị trấn, nhằm đảm bảo tính công bằng, dân chủ và kịp thời giải quyết những vướng mắc của các đối tượng trong quá trình chi trả.