Hành tăm đang trở thành lúa gạo của nông dân vùng biển Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Vùng đất cao cưỡng, cằn cỗi trước đây ở xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu trước đây thường  thu hoạch thấp với các cây trồng như lúa, lạc, ngô thì nay đã đạt tới 300 triệu đồng/héc ta nhờ cây hành tăm.

Trước đây vùng cồn cao xóm 7, xóm 4 với hơn 7 héc ta chỉ trồng được 1 vụ ngô lấy lá cho bò ăn thì nay đã được chuyển sang trồng cây hàng tăm. Trong ảnh: Niềm vui vừa được mùa, được giá hành tăm của bà con nông dân Diễn Minh - Diễn Châu.
Hành được bà con con phân loại, làm sạch ngay ruộng.
Bà con nông dân ở đây cho biết: Hành tăm chi phí ít, dễ tiêu thụ mà lại cho thu nhập cao nhất hiện nay với 300 triệu đồng/héc ta. Trong vụ tới Diễn Minh sẽ nâng diện tích trồng hành tăm từ 7 héc ta lên 10 héc ta.
Hành cũng coi như "lúa gạo"của bà con Diễn Minh
Hanh tăm có nhiều công dụng. Đối với người dân biển, nấu con cá, canh hến, canh ngao, cháo ngao, cháo cá... đều phải có hành tăm để dậy mùi thơm. Hành tăm còn được coi như thuốc trong nhà và bán chạy hàng. Ảnh: Cháo lươn ở thị trấn Diễn Châu hấp dẫn hơn nhờ có vị hành tăm

   Mai Giang