HĐND các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu tổ chức kỳ họp cuối năm

(Baonghean.vn) - Ngày 17/12, HĐND các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên tổ chức kỳ họp thường kỳ cuối năm, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn trong năm 2020.

* Tại huyện Nam Đàn, dự kỳ họp có các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Hường - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND huyện Nam Đàn. Ảnh: Kim Dung

Năm 2020, mặc dù gặp không ít khó khăn, những với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn huyện nên Nam Đàn đã đạt được những kết quả khá trên các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá với tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 6,64%, cao hơn mức bình quân của tỉnh; Tổng giá trị sản xuất ước đạt 7.996,1 tỷ đồng, đạt 100,42% KH. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng, tăng 7 triệu đồng so với năm 2019.

Cùng đó, chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Kỳ họp họp thứ 14 - HĐND huyện Nam Đàn khóa XX sẽ diễn ra đến hết ngày 18/12, tập trung thảo luận, xây dựng các giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.  

      Kim Dung
* Cùng ngày, HĐND huyện Hưng Nguyên khóa 19 khai mạc kỳ họp thứ 14 nhiệm kỳ 2016 - 2021. Năm 2020 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Hưng Nguyên vẫn đạt 5,6%, tổng giá trị sản xuất đạt 5.803 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,1%. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Công tác giải quyết việc làm, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện.
Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên chúc mừng 5 ủy viên UBND huyện được bầu bổ sung. Ảnh: Thanh Tâm

Tại kỳ họp, các đại biểu thông qua các nghị quyết về, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và bầu bổ sung 5 ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.          

Thanh Tâm

Cũng trong ngày 17/12, HĐND huyện Quỳnh Lưu khóa XIX tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 15 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

Năm 2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn Quỳnh Lưu đạt gần 12.000 tỷ đồng, tăng 9,45% so với năm 2019. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,27%/, giảm 0,12% so với năm 2019. Thu nhập bình quân đầu người đạt 44,57 triệu đồng, tăng 5,53 triệu đồng so với năm 2019.

HĐND huyện Quỳnh lưu tặng hoa các thành viên UBND huyện vừa được bầu bổ sung. Ảnh: Thanh Toàn

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. HĐND huyện cũng phân tích những tồn tại và bàn các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong năm tới.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND huyện.