HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách bảo trợ xã hội tại Đô Lương

(Baonghean.vn) - Sáng 05/10, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội giai đoạn 2016-2021 tại xã Giang Sơn Đông và Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh trên địa bàn huyện Đô Lương.

Đoàn đã đi khảo sát thực tế, tham vấn một số đối tượng bảo trợ xã hội, nghe lãnh đạo UBND xã  Giang Sơn Đông báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Từ năm 2016 đến năm 2021, xã Giang Sơn Đông có 23.049 lượt đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, với tổng số tiền 8.755.920.000 đồng; hỗ trợ mai táng phí cho 61 đối tượng, với tổng kinh phí 321.000.000 đồng; cấp thẻ cho 22.149 lượt đối tượng; hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp hạt và tết Nguyên đán cho 626 khẩu, tổng số 1.125 kg gạo.

Đoàn công tác do ông Chu Đức Thái - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. Trong ảnh: Đoàn giám sát gặp gỡ đối tượng bảo trợ xã hội ở xã Giang Sơn Đông. Ảnh: Nguyễn Thị Vân

Đoàn giám sát đề nghị xã giải trình làm rõ như: Việc rà soát đối tượng thụ hưởng trên địa bàn xã; quản lý, theo dõi biến động (tăng, giảm) số đối tượng thụ hưởng; làm rõ lý do chậm chi trả chế độ cho các đối tượng trong một số năm nhất là tháng 11, 12; việc quản lý hồ sơ các đối tượng.

Qua kiểm tra hồ sơ, đoàn đã chỉ ra một số điểm trong hồ sơ cần lưu ý như: Việc quản lý hồ sơ chưa khoa học, còn thiếu các thông tin; danh sách ký nhận tiền còn có đối tượng chưa nhận nhưng chưa lý giải được lý do...

Giải trình, làm rõ thêm với Đoàn giám sát, đại diện xã Gang Sơn Đông cho rằng hồ sơ công tác theo dõi biến động tăng giảm đối tượng được theo dõi chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định. Việc thực hiện về hồ sơ có thiếu thông tin, xã xin được tiếp thu và khắc phục để đảm bảo việc quản lý, lưu trữ hồ sơ được tốt hơn.

Quang cảnh buổi làm việc với Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. Ảnh: Nguyễn Thị Vân

Tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, Đoàn giám sát đã thăm, động viên tặng quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội, khảo sát cơ sở vật chất, tình hình chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng và làm việc với trung tâm.

Qua giám sát cho thấy việc thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội đã được lãnh đạo Trung tâm quan tâm triển khai thực hiện đúng quy định và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng (kêu gọi ủng hộ, tài trợ, tổ chức hoạt động lao động sản xuất,...).

Việc tiếp nhận các đối tượng vào trung tâm đảm bảo đúng quy định; các sai phạm từ năm 2015 cơ bản đã được khắc phục. Tuy nhiên, qua báo cáo cũng như qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách về thực hiện các chính sách bảo trợ cho các đối tượng tại trung tâm, Đoàn công tác đề nghị trung tâm quan tâm hơn nữa công tác lưu trữ hồ sơ, làm rõ các khoản đóng góp từ thiện của các tổ chức, cá nhân đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

Chiều cùng ngày, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Đô Lương. Qua giám sát cho thấy, chính quyền cấp huyện đã quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

Từ năm 2016 đến năm 2021 toàn huyện Đô Lương có  54.725 lượt đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, với tổng số tiền 215.330.270.000 đồng; hỗ trợ mai táng phí cho 1.509 đối tượng, với tổng kinh phí là 8.084.100.000 đồng; cấp thẻ cho 20.423 lượt đối tượng, với số kinh phí 13.823.817.300 đồng; hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp hạt và tết Nguyên đán cho 5.837 hộ, tổng số 151.710 kg gạo, trợ cấp đột xuất do thiên tai cho 01 đối tượng, với số tiền 5.000.000 đồng.

Đại diện UBND huyện Đô Lương báo cáo về công tác chi trả trợ cấp xã hội trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Thị Vân

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Đô Lương có một số tồn tại, hạn chế như: công tác tiếp nhận thụ lý hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội có lúc còn chậm, việc kiểm tra rà soát các loại giấy tờ trong hồ sơ chưa chặt chẽ.

Công tác quản lý đối tượng, cập nhật biến động tăng/giảm hệ số hưởng trợ cấp cho các đối tượng do tuổi, đối tượng chuyển hưởng tuất bảo hiểm xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời; công tác giám sát, đôn đốc việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng tại các xã, thị trấn chưa thường xuyên nên còn một số đối tượng chưa lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng theo quy định. Về nguồn kinh phí tỉnh cấp và huyện cân đối để cấp chi trả trợ cấp xã có những khó khăn nhất định, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19. 

Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả mà huyện Đô Lương đã đạt được trong việc tổ chức thực hiện các chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội từ năm 2016 đến năm 2021. Đồng thời đề nghị UBND huyện thường xuyên rà soát, kịp thời hướng dẫn cấp xã  thực hiện rà soát, xét duyệt hồ sơ, chi trả chế độ cho các đối tượng; thực hiện công khai minh bạch việc thực hiện việc xét duyệt và chi trả chế độ; cập nhật kịp thời biến động tăng, giảm các đối tượng; rà soát lại hồ sơ và số liệu liên quan đảm bảo chặt chẽ, thống nhất số liệu giữa xã và huyện, giữa huyện và sở, ngành. Đối với các khó khăn, vướng mắc mà huyện phản ánh, đoàn giám sát tiếp thu và sẽ có ý kiến đối với Sở Tài chính để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở./.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh