HĐND tỉnh Nghệ An bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021

(Baonghean.vn) - Ông Lê Bá Hùng được bầu vào Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An phụ trách lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Sáng 19/12, tại kỳ họp thứ 5, khoá XVII, HĐND tỉnh Nghệ An tiến hành bầu sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021, theo quy định tại Điều 83, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đồng chí Lê Xuân Đại tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Bá Hùng. Ảnh: Đức Anh


Trên cơ sở tờ trình giới thiệu của UBND tỉnh, 80/80 đại biểu có mặt tại phiên họp bỏ phiếu đồng ý bổ sung ông Lê Bá Hùng - Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh vào Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016 – 2021 phụ trách lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Bá Hùng.

Ông Lê Bá Hùng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 3997 ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trước đó, ông là Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Nghệ An.


Minh Chi