HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp kinh tế - xã hội năm 2022

(Baonghean.vn) - Tại Kỳ họp thứ 4, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với 28 chỉ tiêu và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên thảo luận, thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Phấn đấu đạt mức cao 28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Năm 2022 được dự báo có nhiều khó khăn, nhất là khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tác động lên mọi mặt đời sống xã hội. Song với tinh thần quyết tâm, nỗ lực đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng khoa học, linh hoạt, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, HĐND tỉnh vẫn quyết nghị đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với 28 chỉ tiêu chủ yếu.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,5%-9,5%, thu ngân sách 14.997 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 2.200 triệu USD; GRDP bình quân đầu người khoảng 50-51 triệu đồng/năm; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,0-1,5%/năm; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 92%...

Các đại biểu tham gia kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 4 xã đạt chuẩn nông mới kiểu mẫu; 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới.

11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Để đảm bảo hoàn thành 28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở mức cao nhất, nghị quyết đề ra 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

- Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án thực hiện thực Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu tham gia kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai hiệu quả Nghị quyết số 36 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Chuẩn bị nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị, gắn với nghiên cứu, bổ sung thêm các cơ chế, chính sách mới để tạo động lực phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị. Ảnh: Mai Hoa

- Tập trung hoàn thành Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm chất lượng và tiến độ. Thực hiện có hiệu quả Đề án cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Xây dựng Đề án điều chỉnh mở rộng Khu Kinh tế Đông Nam để hình thành Khu Kinh tế Nghệ An. 

- Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm, hạ tầng kết nối; tăng cường quản lý hiệu quả thu, chi ngân sách để hoàn thành vượt mức dự toán HĐND tỉnh giao.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đảm bảo phát triển toàn diện khu vực nông thôn ở các địa phương. Ảnh: Mai Hoa

- Phát triển văn hóa, xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

- Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường sống; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số, chính quyền số. 

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tập trung triển khai các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm, hạ tầng kết nối. Ảnh: Mai Hoa

- Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

- Đẩy mạnh thông tin truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh của toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

- Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Tin liên quan

Chất vấn và trả lời chất vấn thỏa đáng, sát thực tế

Chất vấn và trả lời chất vấn thỏa đáng, sát thực tế

(Baonghean.vn) -Nhiều ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII bày tỏ đánh giá tích cực đối với phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, diễn ra chiều 8/12, xoay quanh 2 vấn đề quản lý khoáng sản và hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các tin khác