HĐND tỉnh thông qua 22 nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ 8

(Baonghean.vn) - Sáng 12/12, kỳ họp thứ 8, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh tiến hành phiên thảo luận thông qua 22 nghị quyết kinh tế - xã hội được trình tại kỳ họp và bế mạc kỳ họp.
Ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền, Hoàng Viết Đường điều hành kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Tham dự kỳ họp có các ông: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đại biểu Quốc hội tỉnh; các ông, bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành, thị xã.

Bước vào phiên thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh đã dành khá nhiều thời gian thảo luận về Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đại biểu Lục Thị Liên (huyện Quỳ Châu) băn khoăn về chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 toàn tỉnh sẽ giảm còn 4% là quá thấp.

Giải trình về vấn đề này, Giám đốc Sở LĐ, TB&XH Đoàn Hồng Vũ cho rằng, việc xây dựng chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019 dựa trên cơ sở tốc độ giảm nghèo những năm vừa qua và kịch bản điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019.

Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Văn Độ cũng thảo luận vào một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019. Đại biểu Võ Thị Minh Sinh trao đổi về nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu Đặng Quang Hồng (huyện Nghi Lộc) thảo luận vào dự thảo Nghị quyết điều chỉnh đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Cường
Ngoài thảo luận, HĐND tỉnh quyết nghị thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Phiên thảo luận tại hội trường cũng đã thảo luận, thông qua 21 nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Như vậy, sau 2 ngày rưỡi làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, HĐND tỉnh đã hoàn thành nội dung chương trình kỳ họp thứ 8.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã thông qua 22 Nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng các tổ chức trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành. Trong đó chú trọng bám sát định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; quyết tâm đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của năm 2019.

Cùng với đó, các cấp, các ngành cần gắn với xây dựng củng cố chính quyền thật sự của dân, do dân, vì dân. Theo đó, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp; xây dựng các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án dân sự, các cơ quan điều tra trong sạch vững mạnh, từng bước hiện đại, bảo đảm cho pháp luật được tôn trọng và thực thi nghiêm minh, bảo vệ tốt hơn quyền con người và quyền công dân; bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo môi trường tốt để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Về phía Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tiếp tục rà soát, thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, nghiên cứu đổi mới các hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình đảm bảo chất lượng, thiết thực. Song song với đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, HĐND cấp huyện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

22 Nghị quyết được thông qua bao gồm:  

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

2. Nghị quyết về điều chỉnh đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công năm 2019.

3. Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

4. Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức quản lý hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

5. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

6. Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

7. Nghị quyết về chính sách khen thưởng đối với tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

8. Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

9. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh.

10. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017.

11. Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019.

12. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

13. Nghị quyết về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

14. Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2020.

15. Nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ 6, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh.

16. Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ của tỉnh Nghệ An đối với công tác cai nghiện ma túy và người không có nơi cư trú ổn định lưu trú tạm thời tại các cơ sở cai nghiện trong thời gian chờ lập hồ sơ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

17. Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các Cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

18. Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

19. Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và chế độ, chính sách đối với người lao động tại các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

20. Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

21. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

22. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An “về công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2018”.