HĐND tỉnh thông qua chi tiết số lượng, mức phụ cấp cho cán bộ cấp xã và xóm

(Baonghean.vn) - Sáng 12/12, HĐND tỉnh Nghệ An đã biểu quyết thông qua nghị quyết về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh.

14 đại biểu tham gia thảo luận

Liên quan đến mức phụ cấp của mỗi chức danh hoạt động không chuyên trách ở xóm, khối, bản đã có 14 đại biểu HĐND tỉnh tham gia thảo luận góp ý dự thảo do UBND tỉnh xây dựng trình kỳ họp.

HĐND tỉnh thông qua chi tiết số lượng, mức phụ cấp cho cán bộ cấp xã và xóm ảnh 1
Các đại biểu thảo luận bên lề kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Đại biểu Đinh Thị An Phong (Nghi Lộc) nêu thực tiễn hoạt động của chức danh Trưởng ban Mặt trận xóm khá vất vả, cho nên nếu quy định mức phụ cấp cho chức danh này chỉ ở mức 1,4 mức lương cơ sở đối với khối, xóm, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên; xóm, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, bản thuộc xã biên giới hoặc hải đảo và 0,85 mức lương cơ sở đối với các khối, xóm, bản còn lại là thấp.

Bên cạnh đó, đại biểu Đinh Thị An Phong cũng băn khoăn khi 5 chức danh ở khối, xóm, bản, gồm bí thư chi đoàn và chi hội trưởng các chi hội phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, người cao tuổi không có chế độ hỗ trợ như các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành trước đó.

HĐND tỉnh thông qua chi tiết số lượng, mức phụ cấp cho cán bộ cấp xã và xóm ảnh 2
Đại biểu Đinh Thị An Phong (Nghi Lộc) cho rằng mức phụ cấp cho chức danh Trưởng ban công tác mặt trận thấp. Ảnh: Thành Cường

Cũng quan tâm đến mức phụ cấp các chức danh không chuyên trách ở khối, xóm, bản, đại biểu Võ Thị Minh Sinh (Quỳ Hợp) đặt ra băn khoăn khi mức phụ cấp được đề xuất ở nhóm các khối, xóm, bản có từ 350 hộ dân trở lên ở chức danh Trưởng ban công tác Mặt trận chênh lệch so với chức danh Bí thư chi bộ và Trưởng xóm, bản là hơn 0,82% và ở các khối, xóm, bản còn lại thì mức chênh lệnh chỉ 0,77%.

Sau phần ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh băn khoăn, Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý và Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thị An Chung đã giải trình làm rõ căn cứ để xây dựng trên cơ sở Nghị định 34 và các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với 3 chức danh: bí thư chi bộ; trưởng khối, xóm, bản và trưởng ban công tác Mặt trận; đồng thời thông qua khảo sát thực tiễn công việc của 3 chức danh này để xây dựng cơ cấu mức phụ cấp.

HĐND tỉnh thông qua chi tiết số lượng, mức phụ cấp cho cán bộ cấp xã và xóm ảnh 3
Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thị An Chung khẳng định, dự thảo mức phụ cấp cho các đối tượng cơ bản phù hợp. Ảnh: Thành Cường

Tham gia ý kiến về dự thảo nghị quyết này, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý khẳng định, dự thảo này đã làm kỹ qua nhiều vòng và đảm bảo chặt chẽ theo tinh thần Nghị định 34 của Chính phủ.

Và so với mức phụ cấp hiện hưởng ở 3 chức danh này của dự thảo thì đều tăng cao hơn; đặc biệt là chức danh Trưởng ban công tác Mặt trận, từ hưởng chế độ hỗ trợ 0,3 mức lương cơ sở thì nay được đưa vào nhóm đối tượng được hưởng phụ cấp thường xuyên với mức 0,8 đến 1,4 (theo loại hình khối, xóm, bản).

Riêng đối với chế độ hỗ trợ cho các chức năng: bí thư chi đoàn, chi hội trưởng các chi hội phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, người cao tuổi, theo Nghị định 34 của Chính phủ thì không có cơ sở để thực hiện.

Tuy nhiên, thông qua dự thảo nghị quyết quy định mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản là 25 triệu đồng/năm cho khối, xóm, bản có từ 350 hộ trở lên và 23 triệu đồng/năm cho các khối, xóm, bản còn lại cũng đảm bảo mức hỗ trợ cho nhóm đối tượng này cao hơn quy định hiện hành.
HĐND tỉnh thông qua chi tiết số lượng, mức phụ cấp cho cán bộ cấp xã và xóm ảnh 4
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý khẳng định chế độ phụ cấp được xây dựng trình HĐND tỉnh lần này đều cao hơn mức hiện hành. Ảnh: Thành Cường

Tiếp đó có thêm 9 đại biểu có ý kiến thảo luận, tranh luận và kết thúc phần thảo luận về dự thảo nghị quyết này, chủ tọa kỳ họp đã thống nhất điều chỉnh cơ cấu mức phụ cấp của mỗi chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xóm, khối, bản như sau:  

- Xóm, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, bản thuộc xã biên giới hoặc hải đảo có mức phụ cấp cho 3 chức danh (so với mức lương cơ sở): bí thư chi bộ là 1,75; trưởng xóm, bản 1,75; trưởng ban công tác mặt trận là 1,5.

- Xóm, khối, bản có từ 350 hộ trở lên: bí thư chi bộ là 1,7; trưởng khối, bản là 1,7; trưởng ban công tác mặt trận là 1,4 so với mức lương cơ sở.

- Xóm, khối, bản còn lại: bí thư chi bộ là 1,1; trưởng, khối, xóm, bản là 1,1 và trưởng ban công tác mặt trận là 0,8 so với mức lương cơ sở.

HĐND tỉnh thông qua chi tiết số lượng, mức phụ cấp cho cán bộ cấp xã và xóm ảnh 5
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn thống nhất một số quan điểm trong xây dựng chế độ, chính sách cho cán bộ khối, xóm, bản. Ảnh: Thành Cường
CHI TIẾT SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH VÀ MỨC PHỤ CẤP THEO NGHỊ QUYẾT  

I. Số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

1, Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn:

- Xã, phường, thị trấn loại 1 tối đa 12 người;  

- Xã, phường, thị trấn loại 2 tối đa 11 người;

- Xã, phường, thị trấn loại 3 tối đa 10 người.

2, Chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn gồm các chức danh: Chỉ huy phó Quân sự; Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng; Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Trưởng ban Bảo vệ dân phố, Phó trưởng ban Bảo vệ dân phố (đối với phường).

II. Mức phụ cấp cho các chức danh ở cấp xã, xóm:

1. Mức phụ cấp của mỗi chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (hệ số phụ cấp so với mức lương cơ sở):

- Chức danh: Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng; Chỉ huy phó Quân sự; Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Phó Công an xã (ở những xã chưa bố trí Công an chính quy)  được hưởng các mức: 1,4 (xã loại 1); 1,3 (xã loại 2); 1,2 (xã loại 3)

- Chức danh: Trưởng ban Bảo vệ dân phố (đối với phường); Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Công an viên thường trực (ở những xã chưa bố trí Công an chính quy) được hưởng: 1,25 (xã loại 1); 1,2 (xã loại 2); 1,1 (xã loại 3)

- Chức danh Phó trưởng ban Bảo vệ dân phố (đối với phường được hưởng 1,0 (xã loại 1); 0,9 (xã loại 2); 0,8 (xã loại 3)

2. Mức phụ cấp của mỗi chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xóm, khối, bản:

- Xóm, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, bản thuộc xã biên giới hoặc hải đảo có mức phụ cấp cho 3 chức danh: bí thư chi bộ là 1,75; trưởng xóm, bản 1,75; trưởng ban công tác mặt trận là 1,5 so với mức lương cơ sở.

- Xóm, khối, bản có từ 350 hộ trở lên: bí thư chi bộ là 1,7; trưởng khối, bản là 1,7; trưởng ban công tác mặt trận là 1,4 so với mức lương cơ sở

- Xóm, khối, bản còn lại: bí thư chi bộ là 1,1; trưởng, khối, xóm, bản là 1,1 và trưởng ban công tác mặt trận là 0,8 so với mức lương cơ sở.

3. Mức phụ cấp đối với Thôn đội trưởng; Công an viên

- Chức danh công an viên thuộc xóm, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên; xóm, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, bản thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được hưởng 0,9 và các khối, xóm, bản còn lại là 0,8 mức lương cơ sở.

- Chức danh Thôn đội trưởng thuộc xóm, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên; xóm, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, bản thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được hưởng 0,65 và các khối, xóm, bản còn lại hưởng 0,6 mức lương cơ sở.

4. Mức phụ cấp đối với Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố; Tổ viên tổ bảo vệ dân phố:

- Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố: 0,6 mức lương cơ sở;

- Tổ viên tổ bảo vệ dân phố: 0,35 mức lương cơ sở.

5. Mức phụ cấp đối với y tế xóm, bản:

- Y tế xóm, bản tại các xã khó khăn (theo quy định của nhà nước): 0,55 mức lương cơ sở;

- Y tế xóm, bản ở các xã còn lại: 0,35 mức lương cơ sở.

6. Mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, khối, bản

Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, khối, bản nếu kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách khác được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 75% mức phụ cấp của chức danh không chuyên trách kiêm nhiệm.

Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và mỗi người được giữ tối đa 02 chức danh (kể cả chức danh kiêm nhiệm).

7, Mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản

Ngoài nguồn kinh phí từ đoàn phí, hội phí của các đoàn thể và các nguồn quỹ khác (nếu có), ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm để chi trả tiền bồi dưỡng đối với những người tham gia trực tiếp công việc của xóm, khối, bản như sau:

- Xóm, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên; xóm, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, bản thuộc xã biên giới hoặc hải đảo: 25.000.000 đồng/năm;

- Các xóm, khối, bản còn lại: 23.000.000 đồng/năm.

(Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản).

8. Hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục bố trí công tác do giảm chức danh khi thực hiện Nghị quyết này

- Các chức danh người hoạt động không chuyên trách quy định tại Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An nghỉ việc do giảm chức danh quy định tại Nghị quyết này ngoài chế độ, chính sách được hưởng theo quy định của pháp luật hiện hành, được hỗ trợ mỗi năm công tác bằng 01 tháng phụ cấp hiện hưởng (hỗ trợ tối đa không quá 15 tháng và thời gian công tác để tính hỗ trợ là thời gian liên tục, không ngắt quãng).

- Những người không tiếp tục bố trí công tác đã được hưởng chính sách tại Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 11/11/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2021 thì không được hưởng chính sách tại Nghị quyết này.

Tin mới

8.5

Nam sinh lớp 9 trường làng chia sẻ bí quyết đạt IELTS 8.5

(Baonghean.vn) - Tại sao không làm được bài thi học sinh giỏi lại phải khóc, tại sao lại tự tạo áp lực cho mình ở các kỳ thi - Nguyễn Quốc Tuấn Kiệt đã từng đặt câu hỏi như vậy trước các kỳ thi. Nam sinh này cũng chưa bao giờ nghĩ thi IELTS để làm “tấm vé” vào trường chuyên.
Lực lượng kiểm ngư và đại diện địa phương ven biển tuyên truyền 1 chủ tàu cá vi phạm

Cuối năm 2023 phải gỡ được thẻ vàng EC

(Baonghean.vn) - Chiều 01/6, Ban chỉ đạo Quốc gia về chống đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không quy định và không báo cáo (gọi tắt là IUU) tổ chức cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành và địa phương lần thứ VII về tiếp tục tăng cường các giải pháp xử lý vi phạm IUU.
Giá gas giảm mạnh

Giá gas giảm mạnh

Giá gas bán lẻ trong nước từ hôm nay (1/6) giảm tới 33.640 - 35.500 đồng/bình 12kg. Nguyên nhân khiến giá gas trong nước giảm mạnh là do giá gas thế giới hạ nhanh.
Lo cắt điện, người dân Nghệ An sắm quạt tích điện

Lo cắt điện, người dân Nghệ An sắm quạt tích điện

(Baonghean.vn) - Theo dự báo, Nghệ An đang bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm kéo dài, trong khi đó, công suất điện thiếu hụt trầm trọng buộc ngành điện lực phải cắt điện luân phiên để giảm tải… Để ứng phó tình trạng này, người dân đã chọn giải pháp mua các thiết bị tích điện để dùng thay thế.
Ước mơ của trẻ em làng chài ven sông Lam

Ước mơ của trẻ em làng chài ven sông Lam

(Baonghean.vn) - Dẫu đã có những đổi thay, nhưng cuộc sống người dân các làng chài ven sông Lam vẫn còn nhiều khó khăn. Ước mơ của những em nhỏ làng chài về chỗ ở, học hành, sự vui chơi... vẫn còn bao trăn trở.
Nghệ An sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Nghệ An sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(Baonghean.vn) - Chỉ còn 3 ngày nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ được tổ chức với sự tham gia của hơn 30.000 học sinh trong toàn tỉnh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng đã cơ bản được hoàn tất để tạo thuận lợi nhất cho các thí sinh dự thi. 
Những kiến nghị từ xã Thanh Hà sau vụ phá rừng trên núi Giăng Màn

Những kiến nghị từ xã Thanh Hà sau vụ phá rừng trên núi Giăng Màn

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, trên núi Giăng Màn (Thanh Chương), đã xảy ra nhiều vụ phá rừng. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải có biện pháp quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý các đối tượng phá rừng, thậm chí là thu hồi đất rừng đối với chủ rừng thường xuyên để xảy ra hiện tượng rừng bị chặt phá.