HĐND tỉnh thông qua phương án sáp nhập xóm của các huyện Kỳ Sơn, Quỳ Hợp và Tương Dương

(Baonghean.vn) - Các huyện Kỳ Sơn, Quỳ Hợp và Tương Dương thực hiện sáp nhập lần đầu. Đây là 3 huyện cuối cùng trong 21 huyện, thành, thị của Nghệ An được thông qua phương án sáp nhập xóm.

Sáng 12/12, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII đã thông qua phương án sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản (xóm) ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa.

Toàn cảnh phiên làm việc sáng 12/12 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII. Ảnh: Thành Cường

Đối với 3 huyện Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương hiện có 633 xóm, trong đó có 4 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 208 xóm từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình, 421 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình phải sáp nhập.

Tổng 3 huyện thực hiện sáp nhập là 158 xóm; trong đó 15 xóm trên 50% quy mô số hộ gia đình và 143 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình. 

Số xóm hình thành sau sáp nhập là 76 xóm, trong đó 3 xóm đạt 100% về quy mô số hộ gia đình, 65 xóm đạt trên 50% quy mô số hộ gia đình. Tổng số xóm sau khi sáp nhập của 3 đơn vị là 551 xóm; giảm 82 xóm. 

Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Cụ thể, huyện Kỳ Sơn hiện có 193 xóm (bản); trong đó 1 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 40 xóm từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình, 152 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình phải sáp nhập.

Huyện Kỳ Sơn hiện sáp nhập là 4 xóm; trong đó không có xóm trên 50% quy mô số hộ gia đình và 4 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình.

Các đại biểu tham dự kỳ họp các dự thảo nghị quyết. Ảnh: Thành Cường

Số xóm hình thành sau sáp nhập là 2 xóm; trong đó không có xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 1 xóm đạt trên 50% quy mô số hộ gia đình. Tổng số xóm thuộc diện không phải sáp nhập là 1 xóm. Sau sáp nhập, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn còn lại 191 xóm, giảm 2 xóm. 

Huyện Quỳ Hợp hiện có 286 xóm; trong đó 1 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 109 xóm từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình, 176 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình phải sáp nhập.

Theo đó, Quỳ Hợp thực hiện sáp nhập là 138 xóm; trong đó có 12 xóm trên 50% quy mô số hộ gia đình và 126 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình. Số xóm hình thành sau sáp nhập là 66 xóm; trong đó có 3 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 58 xóm đạt trên 50% quy mô số hộ gia đình. Tổng số xóm thuộc diện không phải sáp nhập là 1 xóm. Sau sáp nhập, trên địa bàn Quỳ Hợp còn lại 214 xóm, giảm 72 xóm. 

Huyện Tương Dương hiện có 154 xóm, trong đó có 2 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 59 xóm từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình, 93 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình. 

Tương Dương thực hiện sáp nhập 16 xóm, trong đó có 3 xóm trên 50% quy mô số hộ gia đình và 13 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình. Số xóm hình thành sau sáp nhập là 8 xóm, trong đó không có xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 6 xóm đạt trên 50% quy mô số hộ gia đình. Tổng số xóm thuộc diện không phải sáp nhập là 2 xóm. Sau sáp nhập, trên địa bàn huyện Tương Dương còn lại 146 xóm, giảm 8 xóm.

Các đại biểu thông qua phương án sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Cường

Cũng tại Nghị quyết này, HĐND tỉnh thông qua phương án sáp nhập xóm bổ sung của các huyện, thị xã: Diễn Châu, thị xã Thái Hòa.

Theo đó, đối với huyện Diễn Châu, tổng số xóm sau khi thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND là 292 xóm; trong đó 182 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 106 xóm từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình, 4 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình phải sáp nhập.

Tại nghị quyết này, Diễn Châu được thực hiện sáp nhập bổ sung thêm 10 xóm trên 50% tiêu chí quy mô số hộ gia đình thành 06 xóm mới đạt trên 100% tiêu chí quy mô số hộ gia đình. Như vậy, tổng toàn huyện còn lại 288 xóm, giảm 4 xóm.

Còn thị xã Thái Hòa, tổng số xóm sau khi thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND là 77 xóm; trong đó 20 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 49 xóm từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình, 8 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình phải sáp nhập.

Thái Hòa sẽ thực hiện sáp nhập bổ sung là 11 xóm; trong đó có 3 xóm trên 50% quy mô số hộ gia đình và 8 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình, thành 5 xóm mới; trong đó có 2 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 3 xóm đạt trên 50% quy mô số hộ gia đình. Tổng toàn thị xã còn lại 71 xóm, giảm 6 xóm.

HĐND tỉnh cũng thông qua phương án đổi tên xóm bổ sung đối với huyện Hưng Nguyên là 2 xóm; huyện Nghĩa Đàn là 1 xóm; thị xã Thái Hòa 4 xóm.

 

Tin liên quan

Làm rõ chế độ chính sách cho chức danh kiêm nhiệm sau sáp nhập

Làm rõ chế độ chính sách cho chức danh kiêm nhiệm sau sáp nhập

(Baonghean.vn) - Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Tờ trình, Hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với người đứng đầu tổ chức sau khi sáp nhập hoặc kiêm nhiệm theo tinh thần Nghị quyết 18, nhiều ý kiến cho rằng, cần làm rõ mức chế độ chính sách đối với các đối tượng này.
Xác định phương án sắp xếp bộ máy ở xã sáp nhập

Xác định phương án sắp xếp bộ máy ở xã sáp nhập

(Baonghean) - Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, Nghệ An dự kiến sẽ có 184 cán bộ, 198 công chức dôi dư. Trong khi chờ Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thông qua Đề án sáp nhập xã của Nghệ An, các địa phương liên quan cần xây dựng phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ vốn được coi là một trong những khâu quan trọng nhất.

Các tin khác