Hệ thống công nghệ tích trữ điện bằng bê tông

Công ty Thụy Sĩ thiết kế hệ thống với cần cẩu và các khối bê tông giúp dự trữ điện năng thừa rồi phát lại khi cần.
Clip:Hệ thống tích trữ điện bằng bê tông ở Thụy Sĩ